Retroaktivita v exekučním řízení

Ústavní soud nálezem sp. zn. Pl. ÚS 1/14 zrušil přechodné ustanovení zákona č. 303/2013 Sb., podle kterého se exekuční příkaz vydaný po 1. 1. 2013 v řízeních zahájených před tímto datem řídí exekučním řádem ve znění účinném po 1. 1. 2013.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ústavním soudem zrušené přechodné ustanovení mj. umožňovalo v exekučních řízeních zahájených před 1. 1. 2013 postih výlučného majetku manžela povinného, je-li vymáhán závazek, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů.

Dřívější úprava stanovila, že exekuční řízení zahájená před 1. 1. 2013 se dokončí podle tehdejšího exekučního řádu, ale zákon č. 303/2013 Sb. toto pravidlo s účinnosti od 1. 1. 2014 obrátil.  To ve svém důsledku vedlo k tomu, že exekuční příkaz na majetek manžela, který by byl neplatný v roce 2013 byl zpětně prohlášen za platný. A v tom Ústavní soud spatřoval nepřípustnou pravou retroaktivitu.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

retroaktivita

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články