GDPR

Anonymizace článků ve světle vyvažování práva na svobodu projevu a práva být zapomenut

Anonymizace článků ve světle vyvažování práva na svobodu projevu a práva být zapomenut

Recentně se v praxi setkáváme čím dál častěji s požadavky klientů, aby jejich prohřešky z minulosti byly v on-line prostředí zapomenuty. To znamená, že žádají buď odstranění, anebo anonymizaci článku, který se týká jejich osoby a zpravidla ji vykresluje v negativním světle. Z naší praxe můžeme konstatovat, že české mediální domy jednají v souladu s judikaturou, zejména s níže rozebraným rozhodnutím a vycházejí požadavkům k anonymizaci vstříc.

Kolektiv autorů
Předávání osobních údajů do USA – Privacy Shield 2.0 je tady (nebo není?)
Spory o doménová jména v rozhodčím řízení

Předávání osobních údajů do USA – Privacy Shield 2.0 je tady (nebo není?)

Americký prezident Joe Biden podepsal exekutivní nařízení, kterým zavedl v účinnost pravidla pro nakládání s evropskými osobními údaji při jejich předání do USA. Nařízení má poskytnout záruky, že osobní údaje Evropanů nebudou zneužívána americkými zpravodajskými službami, a zajistí tak Evropanům ekvivalentní míru ochrany soukromí, jakou zajišťuje GDPR.

Kolektiv autorů
EU-US Privacy Shield zrušen. Předávání osobních údajů do USA podle standardních smluvních doložek mohou úřady kdykoliv zakázat.

EU-US Privacy Shield zrušen. Předávání osobních údajů do USA podle standardních smluvních doložek mohou úřady kdykoliv zakázat.

Soudní dvůr Evropské unie zrušil rozhodnutí EU-US Privacy Shield, na základě kterého mohli správci a zpracovatelé doposud předávat osobní údaje z EU do Spojených států amerických. Pro předání osobních údajů tak budou muset být nyní vždy zkoumány konkrétní podmínky ochrany dat a národní orgány mohou předání kdykoliv zakázat.

Kolektiv autorů