policie

Dítě jako svědek domácího násilí – část 2: Role OSPOD při ochraně dětí

Dítě jako svědek domácího násilí – část 2: Role OSPOD při ochraně dětí

Tento text přímo navazuje na článek Dítě jako svědek domácího násilí – část 1. a pokračuje v posouzení domácího násilí a jeho následků v rodinách, kde násilí probíhá mezi dospělými osobami a není přímo zaměřeno vůči dětem. Konkrétně se v následujícím textu věnuji úvaze nad vhodnými nástroji dle zákona o sociálněprávní ochraně dětí a rolí OSPOD v těchto případech.