vláda

Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen - aktualizace
Finanční trh

Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen - aktualizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dne 19. října 2022 aktualizaci Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu (dále jen „Program“), jejímž právním podkladem je Dočasný krizový rámec, který byl schválen Evropskou komisí 28. října 2022.

Kolektiv autorů
Vláda schválila odvod z nadměrných příjmů pro výrobce elektřiny

Vláda schválila odvod z nadměrných příjmů pro výrobce elektřiny

Vláda schválila novelu energetického zákona, která zavádí tzv. odvod z nadměrných příjmů výrobců elektřiny. A to s cílem zajistit naplnění požadavků nařízení Rady EU řešícího vysoké ceny energie, které stanovuje stropy pro nepřiměřeně vysoké tržní příjmy z prodeje elektřiny. Jedná se o jeden z kroků vlády, jak pokrýt výdaje státu v kontextu pomoci s vysokými cenami energií.