AML zákon

ČlánkyOstatníJUDr. Jakub Hollmann09.12.2020

Dopady zákona o evidenci skutečných majitelů na svěřenské fondy

Vláda ČR schválila 1. června 2020 návrh zákona o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM“), který byl dne 20. října 2020 spolu s pozměňovacími návrhy předán do závěrečného kola schvalování Poslaneckou sněmovnou. Česká republika tímto učinila první krok k transpozici tzv. 5. AML směrnice [1].
ČlánkyMezinárodní a evropské právoObchodní právoMgr. David NeveselýMgr. Alexandra ParnaiováMgr. Ondřej Florián24.08.2020

Evidence skutečných majitelů všech právnických osob nikam neodchází a chce po nás ještě víc

V roce 2017 vstoupila v účinnost novela Zákona o veřejných rejstřících[1], transponující IV. AML[2] směrnici[3], která zavedla povinnost každé osoby zapsané ve veřejném rejstříku podle tohoto zákona zapsat svého skutečného majitele (což je, velmi zjednodušeně, fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost nad právnickou osobou vykonávat vliv) do nově zřízené evidence skutečných majitelů právnických osob („ESM“).
ČlánkyObčanské právoJUDr. Ondřej Drachovský28.07.2020

Dovolenkový judikát aneb několik vět k výkladu § 1315 o.z. a neplatnosti právních jednání

Nejvyšší soud v rozsudku č. j. 21 Cdo 1961/2019-456 ze dne 22. 10. 2019 řešil zapeklitý případ plný zvratů, jehož stěžejní pasáže vám zprostředkovávám v následujících odstavcích. Kromě odpovědi na otázku, jaké jsou náležitosti ujednání o uspokojení zástavního věřitele ze zástavy jiným způsobem než jejím zpeněžením ve veřejné dražbě nebo prostřednictvím jejího soudního prodeje, skýtá předmětné rozhodnutí též kvalitní analýzu posuzování neplatnosti právního jednání.
ČlánkyObchodní právoFrantišek Schirl05.05.2020

Ministerstvo navrhuje novelu zákona o platebním styku

Nový zákon o platebním styku, tedy zákon č. 370/2017 Sb., který upravuje podmínky poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz (dále jen „Zákon“) oslavil v lednu letošního roku již druhé výročí své existence. Za dobu jeho dosavadní účinnosti byly zaznamenány některé technické nedostatky současného znění, na které nyní reaguje návrh novely Zákona z dílny Ministerstva financí.
ČlánkyObčanské právoMgr. Adam Polánský31.01.2018

Evidence skutečných majitelů

1. ledna 2018 nabyla účinnosti část třetí zákona č. 368/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále „ZVR“). Touto novelou se zřizuje Evidence údajů o skutečném majiteli; právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku jsou podle ZVR ve znění účinném od 1. ledna 2018 povinny uvést do neveřejné části veřejného rejstříku aktuální údaje o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále „AMLZ“).
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři