Diskusní workshop - Představení konceptů výstupů: Smluvní standard, zadávání veřejných zakázek

„Zavedení metody BIM uspoří náklady na pořizování a rekonstrukce staveb a jejich provozování. Díky zavedení metody BIM do dosud nedigitalizovaného sektoru stavebnictví bude stát, jako dobrý hospodář, za stejné peníze schopen postavit a udržovat více staveb než dosud.“, zní moto zvolené v rámci zavádění metody BIM v České republice.

Foto: Fotolia

Jako časový milník pro plošné zavedení vládou schválené Koncepce BIM do tuzemské praxe byl stanoven rok 2022, letošek pak v procesu příprav stavebního odvětví na novou výzvu patří představování dosavadních aktivit a výstupů. A právě u této příležitosti se podzim 2019 jenom hemží diskuzními workshopy. První z těchto interaktivních seminářů byl věnován tématu Smluvních standardů a zadávání veřejných zakázek. 

Pod taktovkou České agentury pro standardizaci (ČAS) se 25. září jedna z přednáškových místností pražské Fakulty stavební ČVUT proměnila v „diskuzní arénu“, kde se odehrála debata nad otázkou proměny českého stavebnictví směřující k jeho digitalizaci a celkové inovaci. „Základní problém ČR jako malé země je, že se neumíme dohodnout – je zde spousta individuálních zájmů a chybí tu vůle hledat společnou shodu. Ale spolu s ČAS vzniká platforma pro hledání konsenzu. Nejprve se musíme dohodnout, odstranit chaos, a až pak digitalizovat – jedině tak může digitalizace přinést kýžené ovoce.“, zaznívalo z úst panelistů do plného sálu.

V rámci odpoledního programu se u řečnického pultíku vystřídali 2 přední čeští odborníci na smluvní standardizaci. Úvodního slova, jakož i prvního bloku se ujal JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA - vedoucí pracovní skupiny PS02, druhým z řečníků byl pak Mgr. Roman Novotný – člen PS02, specialista na zadávání a hodnocení ekonomické výhodnosti veřejných zakázek. 

Během tříhodinového programu přišla řeč na téma současných smluv a veřejných zakázky ve stavebnictví, hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek a v neposlední řadě byly představeny i dosavadní výstupy skupiny PS02, jakož i to, co se aktuálně v BIM světě chystá. K hlavním nešvarům současného stavebnictví patří zejména chaos v pravidlech, nevraživost mezi účastníky výstavbového projektu, minimum projektového řízení, smlouvy připravované ad hoc či hodnocení nabídek výhradně na nejnižší nabídkovou cenu. Cílem chystané koncepce však je současný chaos a nejednotnost odstranit – tak, aby byly smlouvy co nejsrozumitelnější a vycházely ze společných a jasných základů. Slovy Lukáše Klee: „Koncepce BIM je platforma, kde můžeme hledat konsenzus, aby se i v ČR zavedly standardy. Vyhýbat se inovaci je hloupé, chceme-li se posouvat dopředu.“

Cílem diskuzního workshopu bylo kromě představení toho, co je ve světe BIM nového a co se ještě chystá, získání podnětů a zpětné vazby odborné veřejnosti. Všichni, kteří chtějí přispět ke změně a pomoci oboru, jsou jako spojenci do diskuze více než vítání. Ať již nakonec standardizace bude v ČR závazná či fungovat na bázi dobrovolnosti, pokud se povede najít konsenzus v rámci odvětví, zavedeme zde funkční prostředí pro budoucí generace.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články