Fotbalový proces končí, dovolání FK Mladá Boleslav Nejvyšší soud zamítl

V Praze, 8. listopadu 2018 – Senát Nejvyššího soudu rozhodl o odmítnutí dovolání Fotbalového klubu Mladá Boleslav a potvrdil tak rozsudek odvolacího soudu v kauze Jiřího Jeslínka. Ten se na civilní soud obrátil vloni poté, co neuspěl v pokusu řešit spor u Arbitrážní komise Fotbalové asociace ČR.

bnt attorneys-at-law s.r.o.advokátní kancelář

Jiří Jeslínek se jako první český profesionální fotbalový hráč v historii ohradil proti protiprávnímu jednání svého dřívějšího klubu FK Mladá Boleslav. Fotbalový klub s ním jednostranně rozvázal smlouvu bez uvedení důvodu, avšak současně si nárokoval vrácení všech odměn, které byly sportovci během daného působení v klubu vyplaceny a jejich úhradu podmínil vydáním hráčovy transfer karty. Po neúspěšném pokusu o řešení sporu u Arbitrážní komise FAČR se rozhodl obrátit na civilní soud.

A soud mu dal za pravdu. Ujednání tzv. profesionální smlouvy o spolupráci při výkonu sportovní činnosti bylo podle rozhodnutí označeno za absolutně neplatné pro rozpor s dobrými mravy. „I kdyby hráč plnil všechny povinnosti dle smlouvy uzavřené mezi ním a klubem, pouze na základě jednostranného rozhodnutí klubu by se dostal do situace, kdy by se mu za to nedostalo žádného finančního plnění, přestože při uzavření smlouvy se strany na tomto plnění dohodly,“ uvedl k rozhodnutí soudu Jan Šafránek, advokát a partner advokátní kanceláře bnt, který Jiřího Jeslínka zastupuje.  Navíc tím, že hráč ve snaze získat zpět svou transfer kartu vrátil klubu svou odměnu na základě neplatného ujednání, vzniklo bezdůvodné obohacení na straně žalovaného klubu.

Fotbalový klub se odvolal ke Krajskému soudu v Praze. Odvolací soud však považoval za důležitá i další ujednání smlouvy, podle nichž se hráč ve smlouvě zavázal také k tomu, že po dobu trvání smlouvy nebude provozovat svoji profesionální sportovní činnost, ani jinou výdělečnou činnost a že z vyplácených dohodnutých odměn je povinen platit příslušnou daň z příjmů, zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Ze všech těchto důvodů odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že ujednání uzavřené mezi účastníky se příčí dobrým mravům, neboť zbavuje hráče práva na odměnu za výkon své činnosti a staví jej do pozice člověka, který ačkoliv plní své povinnosti ze smlouvy, nemá možnost jiného příjmu a odvádí z vyplacené odměny veškeré státem stanovené dávky, musí v nezmenšené míře odměnu vrátit a svou profesionální činnost tak vykonávat zcela zdarma. Za těchto okolností bylo zmiňované ujednání podle Krajského soudu v Praze rovněž v rozporu s Listinou základních práv a svobod, a to konkrétně s čl. 26 odst. 3 Listiny, podle něhož má každý právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací, a s čl. 28 Listiny, podle něhož mají zaměstnanci právo na spravedlivou odměnu za práci.

Nyní se kauza Jiřího Jeslínka dočkala závěru. Dovolání žalovaného Fotbalového klubu Mladá Boleslav proti rozhodnutí odvolacího soudu, Nejvyšší soud v usnesení z 1. října 2018 odmítl. „Samozřejmě nás výsledek těší, neboť po téměř 5 letech vedení sporu se náš klient konečně dočkal ujištění ze strany soudů, že právo je na jeho straně a že jednání klubu vůči němu nebylo oprávněné,“ dodává Jan Šafránek.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři