HK ČR podporuje snahy o odstranění zbytečných legislativních překážek veřejných investic

Praha, 5. listopadu 2014 Věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách, který zpracovalo Ministerstvo dopravy a v uplynulých dnech spěšně vypořádalo s resorty a ostatními partnery, je zaměřen na řešení zásadního a dlouhodobého problému výstavby české dopravní infrastruktury - extrémně vleklou přípravu dopravních staveb a existenci celé řady překážek komplikujících průběh výstavby.

Z výše uvedeného důvodu Hospodářská komora České republiky (HK ČR) apeluje na co nejrychlejší přijetí této zákonné úpravy, neboť hodlá i nadále podporovat snahy o odstranění zbytečných legislativních překážek veřejných investic, které brání v rozvoji obchodní situace projektových, stavebních i dopravních podnikatelů.

Zároveň s tímto však konstatujeme, že věcný záměr trpí řadou nedokonalostí a nedořešeností, které snižují jeho hodnotu. V první řadě není jasné, do jaké míry je tato legislativní činnost koordinována s obdobnými aktivitami Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj, a to zejména v souvislosti s přípravou novely stavebního zákona, která by měla rovněž obsahovat ustanovení k podpoře infrastrukturních investic.

Dále není jasné, jaký vztah má věcný záměr k dalším liniovým stavbám, které by si patrně zasloužily obdobnou úroveň podpory (energetické sítě, produktovody, protipovodňová opatření, sítě IT apod.), a které dopravní stavby často kříží nebo s nimi sdílejí stejný koridor. Přes různé zmínky nám chybí definice vztahu mezi ministerstvem navrhovaným „Plánem potřeb“ a „Politikou územního rozvoje“. Za nepřijatelné považujeme i nesystémové a diskriminační vypuštění vodních cest z předpokládané podpory navrhovaným zákonem, které by ve vazbě na předchozí, již dříve nepříznivou politiku Ministerstva dopravy, fakticky znamenalo konec podnikatelů přinejmenším ve vodní nákladní dopravě se všemi negativními důsledky pro hospodářství ČR.

I přes to, že nejsme plně spokojeni s předkládanou podobou Věcného záměru zákona o liniových dopravních stavbách, si uvědomujeme, že naléhavá potřeba urychlit přípravu a realizaci liniových staveb neustále roste, a to nejen v oblasti dopravy. Po nezbytné koordinaci legislativních prací na vládní úrovni, což by mělo být především úlohou předsedy vlády, a po odstranění nesystémovostí a nedořešeností může být podobný návrh základem funkčního právního řešení. HK ČR proto nabízí příslušným ministerstvům spolupráci při přípravě věcného záměru, která se opírá o dlouholeté zkušenosti podnikatelů v oblasti dopravy i realizace investic.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu