Svaz měst a obcí: Je třeba zachovat obce II. typu. Kvůli dostupnosti služeb

Už po několikáté je v připomínkovém řízení „Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky 2014+“. Svaz měst a obcí ČR v souvislosti s ním mimo jiné zdůrazňuje nutnost zachovat obce II. typu, zachovat počet a dobrovolnost územního členění statutárních měst, rozšířit metody měření kvality ve veřejné správě aj. A to s ohledem na služby veřejnosti, které samospráva lidem poskytuje.

Lhůtu pro rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo asi nebude možné dodržet
Foto: Fotolia

Strategický rámec, který připravuje ministerstvo vnitra, má koncepční charakter, není tedy tak podrobný. Proto Svaz měst a obcí ČR požaduje, aby jeho zásadní připomínky byly zohledněny v implementačních plánech, které mají uvedený materiál doplnit.  

Služby územně správních celků by se neměly veřejnosti vzdalovat,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Většina menších obcí by naopak – v reakci na požadavky svých obyvatel – byla ráda, kdyby se jim kompetence rozšířily a vrátily agendy, které dříve lidem zajišťovaly – třeba co se týče občanských průkazů, pasů nebo stavebního zákona. Dnes kvůli pokračující a nepříliš rozumné centralizaci musí veřejnost i kvůli vyřízení jednoduchých úředních záležitostí často jezdit desítky kilometrů daleko. Pokud by se v tomto duchu pokračovalo a například snížil počet statutárních měst, mohlo by být i hůř.

Podle Svazu měst a obcí ČR mají obce všech typů včetně dobrovolnosti územního členění statutárních měst své opodstatnění a nebylo by vhodné provádět nějakou změnu – viz TZ: „Zastavme nerozumnou centralizaci! Sníží dostupnost veřejných služeb.“ Už tak jich bylo dost a většinou místo plánovaných úspor a zpřehlednění přinesly práci navíc, nárůst byrokracie a vyšší náklady i na straně veřejnosti.

Neustálé změny struktury správních úřadů včetně přesunů kompetencí znesnadňují orientaci lidí pracujících na úřadech. A což teprve klientů, kteří mají nárok vyřídit si v klidu své záležitosti,“ říká starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil a dodává: „Složité je to samozřejmě také pro malé obce s menším a často neuvolněným aparátem. Čas, který by mohly efektivně věnovat lidem, musí mnohdy trávit vyřizováním administrativy nebo studiem organizačních změn státních úřadů, které potřebují pro svou práci a kvalitní poskytování služeb veřejnosti.“  

Zástupci samosprávy proto volají po zastavení neustálého přesouvání kompetencí, stabilizaci situace a zpřehlednění a zjednodušení legislativy. Rovněž požadují, aby při přípravě implementačních plánů ke „Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České republiky 2014+“ byla zohledněna možnost institucionální podpory meziobecní spolupráce.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články