Kateřina Valachová potvrdila účast na odborné konferenci Právo ve veřejné správě!

Náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. bude přednášet na odborné konferenci Právo ve veřejné správě, která se uskuteční v Hradci Králové, a to ve dnech 5.-6. listopadu 2014. Na konferenci s podtitulem „Nové právo“ zazní mimo jiné příspěvky věnované téměř ročním zkušenostem s novým občanským zákoníkem a jeho aplikací.

Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu
Foto: Fotolia

Kateřina Valachová působila jako právnička a následně jako vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně. Poté nastoupila na pozici ředitelky legislativního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu ČR. V současné době zastává funkci náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a je ředitelkou Sekce Legislativní rady vlády.

Ve své přednášce se pokusí shrnout základní východiska novely služebního zákona, která nabývá účinnosti k 1. lednu 2015, resp. k 1. červenci 2015. Aktuálnost tématu spatřuje autorka ve skutečnosti, že novela nabytím účinnosti zásadním způsobem změní podmínky výkonu státní služby a odstraní více než dvacet let trvající ústavní deficit.
V připravovaném příspěvku blíže popisuje vývoj institucionální působnosti zákona, záruky odpolitizování statní služby a práva a povinnosti státních zaměstnanců, podrobně se bude věnovat také způsobu tzv. překlopení státních zaměstnanců do státní služby s rozlišením jednotlivých skupin. Představí pozice aktérů zapojených při vyjednávání textu, včetně Evropské komise, a krátce srovná výsledek s právní úpravou státní služby některých evropských zemí. Zvláštní pozornost bude věnovat tzv. systemizaci míst ve státní službě podle novely ve srovnání s minulou, neblahou praxí, která se za systemizaci pouze vydávala. Přednášku zasadila do celkového kontextu zkvalitňování státní správy, včetně nutnosti dokončení její reformy na ústřední úrovni. Závěrem autorka seznámí posluchače s nejzásadnějšími změnami ostatních předpisů v návaznosti na přijetí novely zákona o státní službě.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články