Komentář Deloitte: Vláda usnadní zaškolování cizinců ze třetích zemí

Vláda České republiky schválila na konci listopadu (dne 24. 11. 2014) usnesení, kterým je reflektována potřeba zaměstnavatelů zjednodušit vstup a pobyt svých zahraničních zaměstnanců z třetích zemí na území ČR za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace (tzv. zácvik). Usnesení rozvíjí ustanovení zákona o pobytu cizinců tím, že definuje podmínky, za nichž mohou být tito zahraniční zaměstnanci vysláni do české společnosti k zaškolení v rámci stáže. Délka stáže může dosáhnout až 6 měsíců.

Foto: Fotolia

Tzv. zácvik doposud společnosti využívat nemohly. Novým rozhodnutím se výrazně zjednoduší zaměstnávání cizinců, kteří nejsou občané jedné z evropských zemí. Česká republika tak přichází s dalším krokem, kterým se řadí mezi země se vstřícnými podmínkami pro zaměstnávání cizinců. Podobný model funguje například v Rakousku,“ vysvětluje Miroslav Mejtský, manažer v imigračním oddělení společnosti Deloitte.  

Toto zjednodušení je vhodné pro zaškolování zaměstnanců velkých korporací, které mají v zahraničí dceřiné či jinak ekonomicky propojené společnosti a dále pro zaškolování zaměstnanců zahraničních zákazníků v souvislosti s dodávkami výrobních zařízení,“ doplnil Miroslav Mejtský.

Jak se má postupovat

Nejprve je potřeba předložit Svazu průmyslu a dopravy ČR žádost o posouzení podmínek zácviku spolu s příslušnými dokumenty dokládajícími zejména plán zácviku. Seznam dokládaných dokumentů je dostupný na internetových stránkách Svazu. Posouzení podmínek podléhá úhradě částky 1000 Kč, s tím, že členům Svazu se poskytuje sleva 50 % z této částky. Svaz žádost neprodleně posoudí a v případě splnění podmínek zpracuje dopis s doporučením ve věci udělení víza. Na základě tohoto dopisu je možné požádat o krátkodobé vízum nebo dlouhodobé vízum za účelem „ostatní“.

Krátkodobé vízum je v tomto režimu vydáno ve standardní lhůtě, tj. přibližně 7 dnů. Lhůta pro udělení dlouhodobého víza se zkracuje na 30 dnů ode dne podání žádosti, za předpokladu, že budou k žádosti doloženy všechny zákonem stanovené náležitosti.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články