Konference Insolvence

V pátek 7. června proběhl již 6. ročník odborné konference Insolvence. Jako každý rok měli účastníci možnost sdílet zajímavé informace a novinky ze světa insolvencí.

Konferenci svým příspěvkem otevřel JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. MPA, místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, který promluvil na téma insolvenčních nejistot, které vyvstávají s tzv. dlužnickou novelou insolvenčního zákona účinnou od 1. 6. 2019. Upozornil tak na problematiku sepisování insolvenčních návrhů, timingu a lhůt a v neposlední řadě rozdílný výklad některých institutů ze strany některých soudců.

Následoval příspěvek Mgr. Rostislava Krhuta, místopředsedy Krajského soudu v Ostravě, který se zabýval jednotlivými fázemi oddlužení po novelizaci. Předmětem příspěvku tak byly změny jak v úvodní fázi oddlužení, tak v jeho průběhu a ve fázi závěrečné. Dále se zabýval změnami při sepisování návrhu na povolení oddlužení a otevřel rovněž téma seznamu závazků a vyhledávání věřitelů, soupisu majetkové podstaty a oceňování věcí. Ohlédl se rovněž za problematikou přezkumu a změny pořadí pohledávek v rámci oddlužení.

Mgr. Ondřej Zezulka, Vrchní ministerský rada oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstvo spravedlnosti ČR, představil standardy výkonu činnost insolvenčního správce a změny v souvislosti s nařízeními a vyhláškami týkajícími se insolvence. Rovněž se dotkl tématu formulářů a představil základní změny přihlášek dle vyhlášky č. 131/2019 Sb., o náležitostech podání a formulářů v insolvenčním řízení.

Doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D. představil novou evropskou směrnici o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení (tzv. restrukturalizační směrnice). Směrnice byla přijata Radou EU 6. 6. 2019, tedy den před konáním konference. Příspěvek se zaměřil na hlavní přínos této směrnice, možná rizika její implementace do českého právního řádu a v neposlední řadě na hlavní nejistoty vyplývající ze směrnice v upravované oblasti. Richter tak v rámci svého příspěvků poreferoval o třech, resp. pěti základních regulačních tématech / okruzích, kterých se příslušná směrnice dotýká.

Několik nejnovějších statistik a dat oddlužení, představujících reálnou zadluženost osob v České republice za období 2008 - 2017, představila JUDr. Jarmila Veselá, advokátka a zakladatelka společnosti InsolCentrum, s.r.o. V příspěvku se také zabývala úspěšností při splácení dluhů a dopady oddlužovací novely. Z analýzy dat například vyplývá, že za zmíněné období bylo podáno 200 tisíc návrhů na oddlužení, přičemž 150 tisíc lidí dosáhlo schválení oddlužení. Z uvedeného počtu bylo úspěšně oddluženo 35 tisíc lidí. Ze statistik dále vyplývá, že 56 % dlužníků průměrně zaplatilo více než polovinu svého dluhu a 1/4 dlužníků uhradila 100 % hodnoty svých nezajištěných dluhů. 

Jako poslední vystoupil se svým příspěvkem JUDr. Daniel Ševčík, insolvenční správce a advokát, prezident Asociace insolvenčních správců. Ve svém příspěvku věnoval pozornost požadavkům na insolvenční správce a jejich proměným v historickém kontextu. Dále se zabýval vytěžností insolvenčních věcí pro věřitele, dohlédací činnosti soudu a Ministerstva spravedlnosti ČR a v neposlední řadě pozitivy a negativy nové úpravy z pohledu insolvenčního správce.

Konference byla zakončena panelovými diskuzemi na téma budoucnosti insolvenčních správců, jejich zaměstnanců, provozoven a také například dohlédací činností Ministerstva spravedlnosti ČR.

Informace o předchozích ročnících konference k dispozici zde.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři