Kybernetická kriminalita: křest rozšířeného a aktualizovaného vydání knihy

V pondělí 8. října 2018 se v oblíbených prostorách Literární kavárny nakladatelství JUDr. Aleše Čeňka konal křest již druhého, podstatně rozšířeného a aktualizovaného vydání knihy prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M., DrSc. Kybernetická kriminalita.

Autor zde shrnul svoje dlouholeté působení v oblasti právní teorie, ale i reálné praxe při praktickém odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality. Jsou zde definovány a na příkladech z praxe ukázány nejrůznější druhy kybernetické trestné činnosti, která se stala nebo může stát kdekoliv v kyberprostoru.

Přítomní odborníci z v čele s „kmotry“, kterými byli předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, CSc., prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult., zakladatel moderní české kriminalistiky, a místopředseda České advokátní komory a prezident Unie obhájců České republiky JUDr. Tomáš Sokol, ocenili nejen toto dílo, které má rozsah takřka 1 000 stran, ale i osobnost prof. Smejkala jakožto jednoho ze zakladatelů oborů počítačové, resp. kybernetické právo a kybernetická kriminalistika u nás.

Jak uvedl JUDr. Sokol, vědecká monografie o kybernetické kriminalitě byla již při svém prvním vydání stěžejním dílem ve svém oboru a po provedených rozšířeních tomu bude jistě nadlouho. Prof. Porada konstatoval, že „Předložená monografie se zabývá novými, aktuálními a moderními kriminalistickými, právními a kybernetickými aspekty kybernetické kriminality. Je v ní uvedeno komplexní a unikátní systémové pojetí kriminalistické a právní vědy, z hlediska mé profese zaměřené především na důkazy a dokazování, digitální stopy, kriminalistickou počítačovou expertizu, postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání (prověřování), vyšetřování, znalce a znalecké posudky, judikaturu a další perspektivy kontroly kybernetické kriminality.“.

Oceněna byla i forma zpracování díla, které je přístupné jak pro právníky – advokáty, podnikové právníky, státní zástupce a soudce, ale i pro manažery v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jak napsala v recenzi advokátka JUDr. Hana Schelová Bachrachová, Ph.D., LL.M.: „Druhé vydání není jen vydáním aktualizovaným, ale především jde o dílo rozšířené o nová témata a jejich právní, kriminalistickou a odbornou podstatu. Jednotlivé skutkové podstaty jsou popsány z hlediska pojmových znaků a způsobů páchání trestné činnosti včetně skutečných příkladů z praxe. Následuje podrobný rozbor její definice, jak je uvedena v trestním zákoníku. Součástí je obsáhlá judikatura, jíž je ještě více než v předchozím vydání a která sahá až do letošního roku, což činí výklad mimořádně užitečným. Autor necituje ze soudních rozhodnutí pouze právní větu, která nebývá vždy zcela jasná a srozumitelná bez znalosti celého kontextu věci, ale pokud to bylo třeba, vybral i části zdůvodnění, které osvětlují podstatu věci a případně i jak danou věc posuzovaly soudy všech stupňů. Pro čtenáře jsou přidanou hodnotou také vlastní komentáře autora, které někdy judikaturu zobecňují, nebo poukazují případně i na její rozpornost či nepřesnost.“

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři