Kybernetická kriminalita: křest rozšířeného a aktualizovaného vydání knihy

Kybernetická kriminalita: křest rozšířeného a aktualizovaného vydání knihy

V pondělí 8. října 2018 se v oblíbených prostorách Literární kavárny nakladatelství JUDr. Aleše Čeňka konal křest již druhého, podstatně rozšířeného a aktualizovaného vydání knihy prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M., DrSc. Kybernetická kriminalita.

Prof. Ing. Vladimír Smejkal CSc.  LL.M.

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.

Autor zde shrnul svoje dlouholeté působení v oblasti právní teorie, ale i reálné praxe při praktickém odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality. Jsou zde definovány a na příkladech z praxe ukázány nejrůznější druhy kybernetické trestné činnosti, která se stala nebo může stát kdekoliv v kyberprostoru.

Přítomní odborníci z v čele s „kmotry“, kterými byli předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, CSc., prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult., zakladatel moderní české kriminalistiky, a místopředseda České advokátní komory a prezident Unie obhájců České republiky JUDr. Tomáš Sokol, ocenili nejen toto dílo, které má rozsah takřka 1 000 stran, ale i osobnost prof. Smejkala jakožto jednoho ze zakladatelů oborů počítačové, resp. kybernetické právo a kybernetická kriminalistika u nás.

Jak uvedl JUDr. Sokol, vědecká monografie o kybernetické kriminalitě byla již při svém prvním vydání stěžejním dílem ve svém oboru a po provedených rozšířeních tomu bude jistě nadlouho. Prof. Porada konstatoval, že „Předložená monografie se zabývá novými, aktuálními a moderními kriminalistickými, právními a kybernetickými aspekty kybernetické kriminality. Je v ní uvedeno komplexní a unikátní systémové pojetí kriminalistické a právní vědy, z hlediska mé profese zaměřené především na důkazy a dokazování, digitální stopy, kriminalistickou počítačovou expertizu, postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání (prověřování), vyšetřování, znalce a znalecké posudky, judikaturu a další perspektivy kontroly kybernetické kriminality.“.

Oceněna byla i forma zpracování díla, které je přístupné jak pro právníky – advokáty, podnikové právníky, státní zástupce a soudce, ale i pro manažery v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jak napsala v recenzi advokátka JUDr. Hana Schelová Bachrachová, Ph.D., LL.M.: „Druhé vydání není jen vydáním aktualizovaným, ale především jde o dílo rozšířené o nová témata a jejich právní, kriminalistickou a odbornou podstatu. Jednotlivé skutkové podstaty jsou popsány z hlediska pojmových znaků a způsobů páchání trestné činnosti včetně skutečných příkladů z praxe. Následuje podrobný rozbor její definice, jak je uvedena v trestním zákoníku. Součástí je obsáhlá judikatura, jíž je ještě více než v předchozím vydání a která sahá až do letošního roku, což činí výklad mimořádně užitečným. Autor necituje ze soudních rozhodnutí pouze právní větu, která nebývá vždy zcela jasná a srozumitelná bez znalosti celého kontextu věci, ale pokud to bylo třeba, vybral i části zdůvodnění, které osvětlují podstatu věci a případně i jak danou věc posuzovaly soudy všech stupňů. Pro čtenáře jsou přidanou hodnotou také vlastní komentáře autora, které někdy judikaturu zobecňují, nebo poukazují případně i na její rozpornost či nepřesnost.“

kyberkriminalita knižní novinky

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články