Ministryně spravedlnosti jednala v Bruselu na radě ministrů spravedlnosti o uspořádání úřadu evropského veřejného žalobce či ochraně osobních údajů

Dne 4. prosince 2014 se konala justiční část rady ministrů spravedlnosti a vnitra Evropské unie. Končící italské předsednictví zařadilo na program jednání většinu aktuálně projednávaných legislativních návrhů jak z oblasti trestního práva, tak z oblasti civilní justiční spolupráce a ochrany osobních údajů.

Internet, počítač, právo
Foto: Fotolia

Ministři spravedlnosti schválili částečný obecný přístup ohledně obecného nařízení o ochraně osobních údajů a vedli podrobnější debatu o tzv. mechanismu jediného kontaktního místa. Jde především o to, jakým způsobem rozdělit kompetence, práva i náklady mezi národní orgány dozoru a nové Evropské kolegium ochrany údajů (EDPB – European Data Protection Board). Významnou otázkou zůstává i způsob uznávání a výkonu rozhodnutí jednotlivých orgánů dozoru napříč členskými státy.

V bloku věnovaném trestněprávním předpisům ministryně Válková jednoznačně pozitivně přivítala dohodu členských států nad zněním směrnice o presumpci neviny. „Princip presumpce neviny považuji za jeden ze základních a klíčových principů trestního řízení. Ráda za Českou republiku vyjadřuji souhlas s návrhem, který koresponduje s českou právní úpravou a současně zaručuje minimální stupeň ochrany procesních práv ve všech členských státech“, uvedla ministryně.

Debata věnovaná návrhu na zřízení úřadu evropského veřejného žalobce byla tentokrát zaměřena na otázky spojené s výběrem a jmenováním evropských žalobců, kterých bude stejný počet jako členských států a budou tvořit kolegium, i s procesem ustavení samotného hlavního evropského žalobce. „Celý systém, má-li být funkční, musí být efektivní, profesionální a nezávislý. Zatímco evropští žalobci by měli být vybíráni Radou ze tří kandidátů nominovaných každým členským státem, hlavní evropský žalobce by měl být vybírán z řad členů kolegia a jeho funkční období by mělo být devítileté“, shrnula pozici ČR ministryně Válková.

Na okraj jednání se ministryně Válková sešla se svým německým protějškem Heiko Maasem, s nímž probírala praktické zkušenosti s fungováním německého státního zastupitelství a vyšetřováním zejména závažné hospodářské kriminality, a s rakouským ministrem Wolfgangem Brandstetterem.

V odpoledním bloku se ministři věnovali převážně návrhům civilněprávním. Nejprve byla přijata politická dohoda ohledně znění nového nařízení o úpadkovém řízení, následně byl přijat obecný přístup k revidovanému nařízení o řízení o pohledávkách nízké hodnoty. Diskuze pokračovala výměnou názorů na stávající rozsah působnosti návrhu nařízení o usnadnění oběhu veřejných listin v EU a na další legislativní návrhy.

V příštím pololetí bude zasedat Rada ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí již za lotyšského předsednictví.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články