evropská unie

Povinnost Ústavního soudu ČR obracet se s předběžnými otázkami na Soudní dvůr EU (ve světle rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 30 Cdo 3378/2018)

Povinnost Ústavního soudu ČR obracet se s předběžnými otázkami na Soudní dvůr EU (ve světle rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 30 Cdo 3378/2018)

Nejvyšší soud při posuzování odpovědnosti státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením unijního práva dovodil, že Ústavní soud ČR nemá v řízení o ústavních stížnostech povinnost obracet se s předběžnými otázkami na Soudní dvůr EU.

Ochranná známka EU - jednotný nástroj pro právní ochranu označení výrobků a služeb v celé EU
Rozlišovací způsobilost ochranných známek

Ochranná známka EU - jednotný nástroj pro právní ochranu označení výrobků a služeb v celé EU

Z každodenního života známe mnoho marketingově propracovaných a komerčně významných značek registrovaných coby ochranné známky. Jedním z druhů ochranných známek je přitom ochranná známka Evropské unie, platná jednotně pro celé území EU.