MSp intenzivně pracuje na zajištění bezproblémového chodu nové verze veřejného rejstříku

Ministerstvo spravedlnosti intenzivně pracuje na co nejrychlejší nápravě technických problémů, které se vyskytly při zavádění nové verze veřejného rejstříku. Ministryně spravedlnosti Helena Válková vytvořila pracovní skupinu, která má za úkol situaci řešit. Na dnešním jednání s ministryní se dodavatel nové verze systému, společnost Corpus Solutions, zavázal, že nejzávažnější závady odstraní do středy 1. října. Ministerstvo spravedlnosti již nicméně vůči společnosti uplatnilo a bude uplatňovat další sankce za problematický přechod na novou verzi.

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti

Pro Ministerstvo spravedlnosti je naprostou prioritou, aby byly problémy se zapisováním do veřejného rejstříku co nejdříve odstraněny. Děláme pro to maximum. Zároveň chci zdůraznit, že budeme tvrdě postupovat proti dodavateli nové aplikace, pokud nezvládne zajištění bezproblémového přechodu ze starší verze do 1. 10. 2014,“ uvedla ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Chybou dodavatele vznikla situace, kdy ve veřejném rejstříku na portálu www.justice.cz jsou data aktualizovaná naposledy ke dni 22. 9. 2014.   V případě potřeby však i nyní lze o výpis z veřejného rejstříku zažádat přímo u kteréhokoliv rejstříkového soudu,“ uvedl vrchní ředitel sekce informatiky a evropských programů Jan Švec. Podle něj podání do veřejného rejstříku pomocí elektronického formuláře na portálu www.justice.cz funguje, a je možné ho nadále používat.

Upgrade stávajícího systému veřejného rejstříku se zavádí v souvislosti s novou legislativou účinnou od ledna letošního roku, přičemž cílem je vyšší výkonnost, rychlost, spolehlivost a pohodlnější obsluha systému. Smlouva na úpravu systému obchodního rejstříku byla podepsána s firmou Corpus Solutions, a.s. dne 7. 1. 2014, tedy za minulého vedení rezortu.

Podrobnosti k projektu upgradu stávajícího systému veřejného rejstříku a problémům při jeho zavádění

Projekt spočívající v upgradu stávajícího systému obchodního rejstříku na systém veřejných rejstříků dle nové legislativy měl několik etap, přičemž nyní jde o poslední etapu.

Byla vyvinuta cílová verze aplikace, která byla rejstříkovými soudy schválena pro nasazení do provozu, ale podmínkou nasazení aplikace do produkčního prostředí bylo provedení migrace dat ze stávajících databázových struktur do nových. Tento převod dat měl být hotový již 23. 6. 2014, nicméně dodavateli se nezdařil, neboť se projevila neakceptovatelná chybovost. Poté se dodavatel pokusil data převést ještě 30. 6. 2014, ale i zde práci nezvládl, a to tentokrát díky chybnému propočtu času nutnému k migraci.

Ministerstvo spravedlnosti začalo uplatňovat sankci dle platné smlouvy za každý den zpoždění a vyzvalo dodavatele k pečlivé úpravě migračních postupů, i přesto se migrace opět nezdařila a ostrý provoz začal s chybami a výpadky.

I přes výše uvedené je nutné zdůraznit, že platí ustanovení § 98 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (zákon č. 304/2013 Sb.), podle kterého neprovede-li rejstříkový soud zápis ani o návrhu nerozhodne ve lhůtě pěti dnů, považuje se navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty. Jinými slovy i přes technické komplikace platí fikce zápisu do rejstříku.

Ministerstvo spravedlnosti veřejný rejstřík

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články