ministerstvo

Vnitro má připravenou novelu, jež mění stanovování odměn členů samospráv

Vnitro má připravenou novelu, jež mění stanovování odměn členů samospráv

Praha 22. května (ČTK) - Ministerstvo vnitra má připravenou obecní novelu, podle které by o odměňování samospráv už nerozhodovala vláda. Odměny by se měly vypočítávat podle vzorce, který vychází z průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství a koeficientu podle velikostní kategorie obce a typu funkce.

ČTK
MPSV představilo přepracovaný návrh zákona o zaměstnanosti
Práce, zaměstnání.

MPSV představilo přepracovaný návrh zákona o zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předložilo v listopadu loňského roku návrh novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Navrhovaná novela by měla zejména zpřísnit stávající definici nelegální práce i podmínky agenturního zaměstnávání. Nedávno MPSV předložilo přepracovaný návrh novely, který oproti návrhu původnímu, v části upravující agenturní zaměstnávání, přináší několik podstatných změn.

Kolektiv autorů
GDPR přehled jak na online kamerové systémy a dopad ochrany oznamovatelů na GDPR
Kamerový systém, sledování

GDPR přehled jak na online kamerové systémy a dopad ochrany oznamovatelů na GDPR

Nově hodnotí Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) i online kamerové systémy, v tomto článku proto Frank Bold Advokáti shrnují, jaký postup zvolit, abyste při využívání kamer dodrželi zákon. Přibližují také zákon o ochraně oznamovatelů a jeho dopad na ochranu osobních údajů a podrobnosti rozhodnutí soudu ke zveřejňování majetkových oznámení zastupitelů obcí.

Dítě jako svědek domácího násilí – část I.

Dítě jako svědek domácího násilí – část I.

Tento článek a jeho pokračování mají za cíl zamyslet se nad posouzením domácího násilí a jeho následky v rodinách, kde násilí probíhá mezi dospělými osobami a není přímo zaměřeno vůči dětem. Bohužel v těchto případech bývají následky u dětí nezřídka bagatelizovány s odůvodněním, že přímého násilí se agresor dopouštěl „jen“ na partnerovi. S tímto postupem se neztotožňuji. Mám za to, že je potřeba se důsledně zabývat dopady tohoto jednání na děti a možností řešit tyto situace za pomocí odpovídajících opatření.