ministerstvo

Sdělení o splnění podmínek pro změnu pracovněprávního poměru: Správní rozhodnutí, či nikoliv?
Ústavní soud, daňový balíček

Sdělení o splnění podmínek pro změnu pracovněprávního poměru: Správní rozhodnutí, či nikoliv?

K otázce, co je správní rozhodnutí podle § 68 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „SŘ“), existuje poměrná bohatá judikatura správních soudů. To ale nemusí znamenat, že rozhodovací praxe správních soudů je u určitých správních úkonů ustálená.

Kolektiv autorů
Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen - aktualizace
Finanční trh

Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen - aktualizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dne 19. října 2022 aktualizaci Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu (dále jen „Program“), jejímž právním podkladem je Dočasný krizový rámec, který byl schválen Evropskou komisí 28. října 2022.

Kolektiv autorů
Stát vyhlašuje aukční výzvu na podporu elektřiny z větrných elektráren
Obnovitelné zdroje energie

Stát vyhlašuje aukční výzvu na podporu elektřiny z větrných elektráren

V návaznosti na novelu zákona o podporovaných zdrojích energie nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo aukční výzvu k podání nabídek na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, mimo jiné větrných elektráren. Podporu mají získat ty projekty, které budou pro stát nejefektivnější.

Blíží se automatické zřízení datových schránek pro OSVČ, spolky, nadace nebo sdružení
Nová pravidla pro zřizování datových schránek

Blíží se automatické zřízení datových schránek pro OSVČ, spolky, nadace nebo sdružení

Od 1. ledna 2023 dojde na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům a nadacím. Zavedení nových datových schránek proběhne ve třech vlnách od ledna do března 2023, kdy budou noví uživatelé datovek postupně dostávat své přihlašovací údaje.