Náměstek ministryně spravedlnosti Petr Jäger jednal v Lucemburku na Radě ministrů EU

Ve dnech 9. a 10. října zasedala v Lucemburku Rada ministrů EU pro spravedlnost a vnitřní věci. Jednání se v zastoupení ministryně spravedlnosti účastnil náměstek pro úsek mezinárodní a ústavněprávní Petr Jäger.

Na pátečním jednání věnovaném justičním agendám byly na programu kromě bodů sdílených s Ministerstvem vnitra, které se týkají nařízení o ochraně osobních údajů, významné legislativní návrhy z oblasti trestního i civilního práva.

V první řadě proběhla zásadní diskuze o dalším směru vyjednávání nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Ministři se tentokrát věnovali především otázce jednotného evropského právního prostoru. S tím souvisejí kompetenční otázky a především aplikace dosavadních právních předpisů, na jejichž základě členské státy v přeshraničních trestních případech spolupracují. Česká republika se postavila za zachování stávajících instrumentů pro vzájemnou právní pomoc.

„Domníváme se, že jde o předčasnou diskuzi. Pojem jednotný právní prostor není nikde definován a nemá ani oporu v primárním právu EU. Jsme proto toho názoru, že Úřad evropského veřejného žalobce, bude-li zřízen, by měl působit na základě stávajících funkčních instrumentů pro vzájemnou právní pomoc, resp. vzájemné uznávání, jako je evropský zatýkací rozkaz, či v budoucnu evropský vyšetřovací příkaz,“ uvedl náměstek Jäger.

K obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, ve vztahu k němuž se ministři zabývali především právem "být zapomenut" v návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Google proti Španělsku, náměstek Jäger zdůraznil: "Nelze automaticky upřednostňovat právo na ochranu osobních údajů před svobodou projevu a právem na informace. Vždy bude záležet na individuálních okolnostech každého případu." V této oblasti se jedná o míru povinnosti internetových společností odstraňovat na základě žádosti starší citlivé údaje o dotčených osobách z internetových stránek a vyhledávačů.  

Dále byl k orientační debatě poprvé předložen návrh směrnice, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem, či představen záměr předložit legislativní řešení umožňující zefektivnit zabavování nezákonně získaného majetku.

V oblasti občanského práva se ministři vyslovili k návrhu nařízení o zjednodušení přijímání některých veřejných listin v EU. ČR jednoznačně podporuje cíle tohoto návrhu, s jehož přijetím spojuje výrazné usnadnění volného pohybu osob a snížení administrativní zátěže. Technické inovace, jako je zavedení jednotných formulářů pro listiny osobního stavu či zprovoznění komplexního elektronického systému pro elektronickou spolupráci, jsou žádoucími kroky. ČR současně podporuje zachovat jako podpůrné řešení možnost nadále na vyžádání ověřovat veřejné listiny tzv. apostilní doložkou, i pokud jde o veřejné listiny vystavené ve členských státech EU.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu