Menu

Aktuality

Olomoucké dny soukromého práva 2017

Aktualityredakce16.01.2017
redakce16.01.2017

Olomoucké dny soukromého práva 2017

Vážený pane kolego/Vážená paní kolegyně,

přijměte prosím srdečné pozvání na VII. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké dny soukromého práva, kterou Katedra soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá dne 10. 2. 2017 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou děkanky právnické fakulty JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D. a vedoucího katedry soukromého práva a civilního procesu prof. JUDr. Ivo Telce, CSc.

Hlavními tématy tohoto ročníku konference budou „Aktuální otázky soukromého práva ve světle judikatury“, „Výklad procesních norem v judikatuře soudů“, „Vliv judikatury na rodinné právo“ a „Judikatura soudů jako fenomén dnešního světa“. Dopolední program konference (od 9:00) otevře plenární zasedání, v němž vystoupí významní odborníci zabývající se problematikou soukromého práva. V odpoledních hodinách budou probíhat jednání v tematicky zaměřených sekcích.

Jako tradičně jsou hlavními cíli konference především setkání mladých vědeckých pracovníků z tuzemských a zahraničních právnických fakult, zejména studentů doktorských studijních programů zaměřených na soukromé právo, a dále odborná diskuze na zvolená témata v rámci jednotlivých sekcí konference.

Vaše účast, stejně jako účast Vašich kolegů na konferenci bude srdečně vítána. Hlavním výstupem z konference bude elektronický sborník příspěvků. Organizátory vybrané příspěvky, které budou úspěšné v recenzním řízení, budou publikovány v recenzovaném periodiku - Acta Iuridica Olomucensia (AIO)

Přihlašování na konferenci probíhá prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře, který naleznete zde. Přihlásit se můžete nejpozději do 6. 2. 2017. V případě velkého počtu přihlášených účastníků si pořadatelé vyhrazují právo vybrat k ústní prezentaci jen některé příspěvky. Příspěvky je nutné zaslat elektronicky na a-mailovou adresu veronika.pochyla@upol.cz nejpozději do 28. 2. 2017.

Konferenční poplatek je stanoven ve výši 800,- Kč (30 EUR). Platby v CZK zašlete na účet č. 19-1096330227/0100, VS 997100097. Platby v EUR zašlete na účet č. 43 -3855090287/0100, VS 997100097; název banky: KB; pobočka: Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc, CZ; SWIT kód: KOMBCZPPxxx; IBAN: CZ9801000000433855090287.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na organizační tým konference JUDr. Ondřeje Šmída, Ph.D., Mgr. Radku Demjanovou popřípadě Mgr. Veroniku Pochylou na výše uvedené emailové adrese.

Na setkání se těší

vedoucí katedry

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

 

0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři