Organizátoři zveřejnili program konference Profesionální sport a pracovní právo

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 19. června 2014 pořádá pod záštitou JUDr. Miroslava Jansty, předsedy České unie sportu, mezinárodní konferenci na téma Profesionální sport a pracovní právo.

Nejvyšší státní zástupce, dovolání v kauze Bečvářova statku
Foto: Fotolia

Problematika profesionálního sportu a jeho případného výkonu v pracovněprávním vztahu s sebou přináší otázky jak z oblasti práva pracovního a občanského, tak i nutnost řešit související aspekty z dalších právních oborů (zejména z oblasti práva sociálního zabezpečení, práva finančního, správního i dalších právních oborů).

Oficiální termín pro přihlášení účastníků byl sice stanoven do 31. května 2014, přednáškový sál však několik málo účastníku pojme. V případě zájmu lze přihlášení provést prostřednictvám e-mailové adresy konferencepp@email.cz.


Program


8:15 – 8:45 Akreditace účastníků


8:45 – 9:00 

Zahájení konference

 • Doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., vedoucí Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Úvodní slovo

 • Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • JUDr. Miroslav Jansta, předseda České unie sportu

Dopolední část I.
předsedá doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

9:00 – 9:20

 • Doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha: Profesionální sport a pracovní právo

9:20 – 9:40

 • Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. - Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni: Několik poznámek k profesionálnímu sportu z hlediska soukromého práva

9:40 – 10:00

 • Doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha: Dopady evropského antidiskriminačního práva na zaměstnávání sportovců

10:00 – 10:20

 • JUDr. Tomáš Bělina – Bělina a partneři advokátní kancelář s.r.o.:Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací?


10:20 – 10:40

 • Sean Wesley Davidson - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: Legal Implications of the Commercialization of College Sports in the United States

10:40 – 11:00

 • Diskuse

Coffee break 11:00 – 11:20


Dopolední část II.

předsedá prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.

11:20 – 11:40

 • Doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gabriš, Ph.D., LLM, MA - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: Pracovnoprávny status športovcov v projekte nového slovenského zákona o športe

11:40 – 12:00

 • JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. - Ústav státu a práva AV ČR: O vlivu práva EU na status sportovce

12:00 – 12:20

 • Ing. Vladimír Hejduk - ROWAN LEGAL, účetní a daňová kancelář, s.r.o.: Je sportovec nebo rozhodčí zaměstnancem z pohledu daně z příjmů?

12:20 – 12:40

 • JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM - ROWAN LEGAL, účetní a daňová kancelář, s.r.o.: Řízení před rozhodčí komisí sportovního spolku

12:40 – 12:55

 • Diskuse

Oběd 12:55 – 13:40


Odpolední část I.

předsedá doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

13:40 – 14:00

 • Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph. D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: Fotbal a hokej výkonem závislé práce s přihlédnutím k německé úpravě

14:00 – 14:20

 • JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: Profesionální sportovec jako podnikatel?

14:20 – 14:40

 • JUDr. Jozef Čorba, Ph.D. - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach: Právny status profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch a jeho ďalšie súvislosti

14:40 – 15 00

 • JUDr. Andrea Frťalová, Ph.D. - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave: Úskalia športu ako práce v Slovenskej republike

15:00 – 15:20

 • JUDr. Andrej Poruban, Ph.D. – Legislatívno-právna a etická komisia Slovenského futbalového zväzu: Zabezpečenie rovnováhy medzi klubmi a obmedzenie výkonu športovej činnosti

15:20 – 15:35

 • Diskuze

Coffee break 15:35 – 15:50


Odpolední část II.

předsedá JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

15:50 – 16:10

 • JUDr. Marcel Dolobáč, Ph.D. - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach: Výkon športovej činnosti v pracovnoprávnych vzťahoch

16:10 – 16:30

 • JUDr. Jaroslav Stádník – Oblastní inspektorát práce pro hl.m. Prahu, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: Sportovní činnost a závislá práce

16:30 – 16:50

 • Mgr. Eva Kratochvílová - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: Profesionální sport - sociální zabezpečení a daně

16:50 – 17:10

 • Jan Exner – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: Pyramidová struktura světového fotbalu ve světle práva EU. Zneužívá FIFA vůči fotbalovým klubům své dominantní postavení?

17:10 – 17:30

 • JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: Autonomie vůle, ochrana slabší strany a profesionální sport

17:30 – 17:45

 • Diskuse

Závěr konference

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články