Pracovní právo pro personalisty 2019

Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, bude v rámci programu celoživotního vzdělávání opět realizovat od ledna 2019 kurz Pracovní právo pro personalisty. Garantkou tohoto kurzu je vedoucí katedry PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Kurz je zaměřen na pracovní právo jako významnou oblast efektivního personálního řízení, kromě zákoníku práce se orientuje na související právní předpisy, využívána je česká a evropská judikatura napomáhající účastníkům porozumění problematice a jejímu využívání v praxi. Součástí kurzu je nejen řešení obecných praktických příkladů z personální praxe, ale účastníci mají v rámci setkání k jednotlivým tématům prostor pro své dotazy.

Odbornou garantkou a lektorkou kurzu Pracovní právo pro personalisty je Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo, která od roku 2009 do roku 2014 spolupracovala jako advokát s advokátní kanceláří Randl Partners a v roce 2015 otevřela vlastní advokátní kancelář. Mgr. Romana Náhlíková Kaletová je autorem celé řady pracovněprávních odborných článků, je členem kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) a zakládajícím členem asociace advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Mgr. Romana Náhlíková Kaletová bude přednášejícím následujících tematických modulů: Základní pracovněprávní vztahy, vznik pracovního poměru a změna pracovního poměru, DPČ a DPP; Skončení pracovního poměru; Dovolená, překážky v práci, mateřská a rodičovská dovolená; Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích, Osobní údaje v personalistice; Pracovněprávní spory; Workshop.

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát se specializací na pracovní právo a právo ve zdravotnictví, zprostředkovatel a rozhodce kolektivních pracovněprávních sporů, bude přednášet téma Pracovní doba a doba odpočinku, Homeoffice.

Mgr. Marie Janšová, partnerka advokátní kanceláře LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. specializující se na pracovní právo, která se ve své praxi zaměřuje na pracovní právo, včetně kolektivních pracovních vztahů, právní vztahy statutárních orgánů společností a ochranu osobních údajů, bude přednášet téma Odměňování, srážky ze mzdy a náhrady výdajů poskytované zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce; Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a Vysílání.

Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, bude přednášet téma Zaměstnanost a inspekce práce.

Ing. Ditta Hlaváčková, partnerka společnosti Proxy, a.s., která se specializuje na daňové poradenství a účetnictví, bude přednášet téma Daňová abeceda pro personalisty.


Typ kurzu:
zájmový

Forma kurzu: prezenční

Požadavky pro zařazení do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Rozsah kurzu: kurz tvoří 10 modulů, celkem 40 vyučovacích hodin (1 modul / 4 vyučovací hodiny)

Forma zakončení kurzu: písemný test

Osvědčení: absolventi kurzu obdrží osvědčení vydané FF UK

Zahájení kurzu: 24. 1. 2019

Kurz je kapacitně omezen, na volná místa je možné se hlásit do 15. 1. 2019

Cena kurzu: Kč 26.620,- včetně DPH (studijní podklady pro účastníky jsou v ceně kurzu)

Další informace ke kurzu:  zde

Přihláška: zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři