Většina Čechů nezná jména europoslanců a eurokomisaře a nemá informace o jejich činnosti

Nadcházející volby do Evropského parlamentu mají tradičně v ČR nejnižší volební účast. Jak ukázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP, nezájem českých voličů o volby do Evropského parlamentu spočívá jak v celkově negativnímu postoji k činnosti europoslanců a jejich nemožnosti hájit na půdě EP zájmy ČR, tak i v neinformovanosti o činnosti europoslanců, ale i v tristní neznalosti českých europoslanců a eurokomisaře.

Foto: Fotolia

Podrobné informace o činnosti českých europoslanců na půdě Evropského parlamentu má pouze 11,4% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Velice omezené informace má pak 19,5% respondentů.

S činností českých europoslanců je pak spokojeno v souhrnu pouze 15,7% dotázaných. Téměř třetina populace (30,4%) pak nemá na činnost českých zástupců na půdě Evropského parlamentu žádný názor. Nadpoloviční většina (53,9%) je však s činností českých europoslanců nespokojena.

Jakkoli je zřejmá většinová nespokojenost s činností českých europoslanců na půdě Evropského parlamentu, podrobnější znalosti české veřejnosti o jménech, počtech českých europoslanců je tristní.

Na otázku, kolik má ČR aktuálně v Evropském parlamentu svých zákonodárců, pouze 19,5% dotázaných uvedlo správné číslo 22. Po nadcházejících volbách jich pak bude mít ČR vzhledem k celkovému snížení všech europoslanců již jen 21. Nadpoloviční většina dotázaných však odpověděla (54,5%), že neví.

Všech 22 aktuálních českých europoslanců pak zná 0,8% dotázaných a pouze několik si jich dokáže vybavit 61,5% dotázaných. Nicméně i tato uvedená znalost může vyjadřovat spíš obecný pocit znalosti, několika jmen europoslanců, než faktickou vědomost.

To ostatně potvrzuje výsledek otevřené otázky, v níž měli respondenti uvést celé jméno, nebo alespoň příjmení aktuálního českého eurokomisaře, kterým je Štefan Füle. V této otázce se ukázalo, že 13,4% dotázaných je přesvědčeno, že aktuálním českým eurokomisařem je bývalý premiér Vladimír Špidla, který sice byl českým eurokomisařem, ale pouze do roku 2010. Dalších 8,9% respondentů uvedlo, že je aktuálním českým eurokomisařem Miloslav Ransdorf, který není eurokomisařem, ale europoslancem za KSČM. Správnou odpověď uvedlo pouze 7,1% dotázaných. Dalšími nejčastěji uváděnými jmény byl Remek, Zahradil, Falbr, Rojthová a Telička. Téměř polovina dotázaných (46,7%) pak uvedla, že neví.

V souhrnu 60% dotázaných pak sdílí názor, že čeští europoslanci nemohou na půdě Evropského parlamentu aktivně hájit zájmy ČR. Z tohoto většinového názoru pak může pramenit fatální nezájem českých voličů o volby do Evropského parlamentu.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl realizován ve dnech 26. 4. - 1. 5. 2014 na reprezentativním vzorku 5,934 dotázaných ve věkové kategorii 18-70 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 19,014 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 1,5 procentního bodu.

Více na www.sanep.cz.

zdroj: SANEP - člen mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Allianceof International Market ResearchInstitutes)

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články