Soudy a věznice čeká komunikace přes videokonference, vybavení zaplatí Ministerstvo spravedlnosti z Norských fondů

Ministerstvo spravedlnosti připravuje v rámci celého rezortu komunikační systém, který umožní plošné využívání videokonferencí. Nový způsob komunikace mezi státními zastupitelstvími, soudy a věznicemi, který je běžný ve vyspělých zemích, má v České republice pomoci zrychlit průběh soudního řízení, snížit jeho náklady, zvýšit bezpečnost při soudních procesech a zlepšit postavení poškozených v trestním řízení. Projekt by měl být realizován do konce dubna 2016 s celkovými náklady přibližně 61 mil. Kč, přičemž 49 mil. Kč může ministerstvo čerpat od poloviny srpna tohoto roku z Norských fondů.

Foto: Redakce

Projekt videokonferencí v rezortu Ministerstva spravedlnosti je pro daňového poplatníka velmi výhodný. Jen v první polovině letošního roku vynaložila Vězeňská služba ČR na individuální eskortování vězněných osob k orgánům činným v trestním řízení (dále jen „OČTŘ“) celkem 45 mil. Kč. Z toho 5,6 mil. Kč bylo vynaloženo na dopravu, do zbývajících 39,4 mil. Kč jsou zahrnuty náklady na střežení vězněných osob, tedy náklady na platy příslušníků vyjádřené v přesném objemu hodin odsloužených za účelem eskortování vězněných osob k OČTŘ.  

Videokonference přinesou značné úspory i v oblasti eskortování vězněných osob v systému hromadných svozů k přemístění a umístění vězněných osob. Vězeňská služba vyčíslila celkové náklady za první pololetí letošního roku na 52 milionů Kč. Z toho by v hrubém odhadu mohla být díky videokonferencím uspořena polovina této částky.

Výhodou videokonferencí je, že systém se dá využít jak pro výslechy prováděné vnitrostátně, tak s podobně vybavenými soudy a věznicemi v zahraničí. V případě přeshraničních výslechů jsou provozní náklady na internet nebo ISDN linky oproti nákladům na cestovné marginální. Videokonference také usnadňují asistence tlumočníků, kteří se budou moci připojit i ze zcela jiného místa. Zajištění bezpečnosti přenášených dat proti úniku během konání soudních videokonferencí je samozřejmou a nutnou součástí projektu.

Nezanedbatelným a těžko vyčíslitelným přínosem projektu je zvýšení bezpečnosti nejen díky snížení počtu eskort, ale také při samotných soudních procesech. Zlepší se postavení poškozených v trestním řízení. Zejména při soudních jednání jsou obvykle všichni jeho účastníci osobně přítomni, ačkoliv fyzická přítomnost těchto osob není v mnoha situacích potřebná nebo vhodná. Jedná se o případy výslechu lidí, kteří byli vystaveni sexuálnímu násilí, osob se ztíženou mobilitou či utajovaných svědků.

Rezort justice v současné době není dostatečně vybaven k tomu, aby mohl úspěšně využívat všech potenciálních výhod, které do oblasti komunikace přinášejí moderní informační technologie. Několik soudů v ČR je sice vybaveno příslušným zařízením umožňující vzdálený výslech svědků, tato technika je však většinou zastaralá a není propojena do jednotné sítě.

V rámci projektu bude technologiemi umožňující moderní komunikaci vybaveno 98 soudů od úrovně okresních soudů až po Nejvyšší soud a 15 věznic.  Videokonferenční místnosti vzniknou také na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně a v budovách Vrchní státního zastupitelství v Praze a Olomouci.

Ministerstvo spravedlnosti v současné době realizuje několik pilotních projektů na používání videokonferencí, a to i ve spolupráci s Policií ČR, která tento systém využívá například při výsleších dětí.

Přestože se projekt prioritně týká pouze rezortu Ministerstva spravedlnosti, přinese benefity i do dalších oblastí komunikace díky plánovanému využívání videokonferenčního zařízení ze strany advokátů, Ministerstva vnitra ČR (respektive Policie ČR) a dalších účastníků přípravných a soudních řízení.

Videokonference bude možné využívat v následujících oblastech:

  • Vnitrostátní výslech zadrženého, obviněného, odsouzeného, svědka či znalce;
  • Přeshraniční výslech zadrženého, obviněného, odsouzeného, svědka či znalce:

- vyslýchaný je v ČR a vypovídá v rámci procesu konaného v zahraničí (příchozí dožádání);

- vyslýchaný je v zahraničí a vypovídá v rámci procesu konaného v ČR (odchozí dožádání);

- tlumočník v rámci přeshraničního výslechu může být přítomen jednání fyzicky nebo prostřednictvím videokonference;

  • Multipoint videokonference – komunikace třech a více lokalit navzájem. Kromě spojení bod – bod umožňuje videokonferenční řešení komunikaci třech a více lokalit společně tzv. multipoint. Této funkcionality lze využívat například u videokonferenčních výslechů, při kterých asistuje specialista nebo tlumočník z jiné (třetí) vzdálené lokality. Dále se multipoint používá pro prezentace, pravidelné porady nebo školení mezi pracovníky vzdálených poboček.
  • Prezentace, porady, školení. Videokonference lze s výhodou využívat pro prezentace, pravidelné porady nebo školení mezi pracovníky vzdálených poboček. Výrazně se tím ušetří náklady na dopravu a čas jednotlivých účastníků.

Tiskovou zprávu o podpisu smlouvy umožňující čerpání prostředků z Norských fondů naleznete zde.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články