Technická novela zákona o veřejných zakázkách by měla urychlit přezkum postupu zadavatelů

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) vítá, že vláda ČR na svém dnešním jednání schválila novelu zákona o veřejných zakázkách (ZVZ). Od této novely si HK ČR slibuje zrychlení přezkumu zadávacích řízení a tím i zlepšení podmínek pro hospodářský a ekonomický rozvoj v nejvíce dotčených oblastech české ekonomiky.

Foto: Fotolia

HK ČR dlouhodobě upozorňuje na problematiku zdlouhavého přezkumu zadávání veřejných zakázek, a to zejména z pohledu pomalého vyřizování podnětů uchazečů.

Významnou změnou, kterou má novela přinést, a kterou HK ČR vítá, je zavedení institutu koncentrace řízení. Návrh na přezkum totiž bude muset nově obsahovat důvody pro přezkum a zároveň důkazy, kterých se navrhovatel dovolává. Tyto důvody a důkazy nebude možné v průběhu řízení měnit. Právě tato možnost změn je v současnosti jedním z důvodů velkých průtahů. Rovněž, pokud budou v návrhu uplatňovány důvody a důkazy, které nebyly uplatněny v námitkách zadavateli, může k nim úřad přihlédnout pouze tehdy, pokud je navrhovatel nemohl tvrdit vůči zadavateli zakázky. Taková změna rovněž povede ke snížení množství návrhů, které jsou neopodstatněné nebo dokonce šikanózní vůči podnikatelské veřejnosti.

HK ČR se také aktivně účastní probíhajících příprav nového ZVZ, který musí do 18. dubna 2016 implementovat novou směrnici Evropské unie, a který v budoucnu zásadně změní zadávání veřejných zakázek v ČR. V rámci implementace dojde např. k revizi stávajícího systému hodnotících kritérií, přičemž jako pozitivní vnímáme případné zavedení kritéria hospodářsky nejvýhodnější nabídky. Nový ZVZ by měl dále umožnit lepší podporu malých a středních podnikatelů prostřednictvím regulace dělení zakázek na menší části, a důsledně využít možnosti elektronizace zadávání zakázek, což by mělo přispět ke zrychlení a zjednodušení zadávání.

HK ČR hodlá usilovat o to, aby nový zákon zajišťoval odbornou podporu v rámci procesu zadávání, a to jak na straně zadavatelů, tak i uchazečů. K tomu by mohly posloužit zejména instituty závazného posouzení či informační a poradenská centra. Tyto a další změny by měly pozitivně přispět ke stavu zadávání veřejných zakázek v ČR, a tím i k celkovému hospodářskému růstu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články