Úřad vlády poslal k připomínkám novelu rozšiřující kontroly NKÚ

Praha 19. prosince (ČTK) - Úřad vlády předložil k připomínkám novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (NKÚ), která upřesňuje rozšířené kontrolní pravomoci NKÚ. Nově by například úřad mohl kontrolovat státní podniky, fondy, zdravotní pojišťovny, Českou televizi, Český rozhlas, Českou tiskovou kancelář nebo veřejné vysoké školy. Ústava nyní uvádí, že NKÚ kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Vyplývá to z informací na internetových stránkách vlády.

ČTK Česká tisková kancelář

Novela navazuje na souběžně projednávaný návrh ústavní novely zákona a fakticky jej provádí a upřesňuje. Ústavní novelu zákona o NKÚ zatím schválila Poslanecká sněmovna v květnu.

"Navržená dikce Ústavy předpokládá, že Nejvyšší kontrolní úřad jako nezávislý orgán vykonává kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů a dále s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku," uvádí zpráva k zákonu.

Materiál rovněž uvádí, že do taxativního výčtu se v této souvislosti navrhuje zařadit ty právnické osoby, které mají ze své podstaty velmi blízko ke státu či k územním samosprávným celkům anebo které slouží k uspokojování veřejných potřeb.

V souvislosti s rozšířením působnosti NKÚ počítá Úřad vlády s navýšením počtu zaměstnanců. "V prvních třech letech po nabytí účinnosti novely se předpokládá meziroční nárůst o deset zaměstnanců na pozici kontrolor," uvádí materiál. Celkové odhadované roční náklady na jednoho zaměstnance činí 650.000 Kč, což představuje meziroční nárůst nároků na státní rozpočet v prvních třech letech po přijetí novely 6,5 milionu korun.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři