V Praze dnes začíná 14. Evropská kriminologická konference „Evropská kriminologie: Inspirace růzností“

Přední kriminologové z celého světa se ve dnech 10. – 13. září sejdou v Praze na 14. Evropské kriminologické konferenci, již pořádá Evropská kriminologická společnost (ESC) a Česká kriminologická společnost (ČKS) ve spolupráci s Právnickou a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Nad konferencí převzala záštitu ministryně spravedlnosti Helena Válková a primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček.

Foto: Fotolia

Kriminologická konference má zajímavé motto: Inspirace růzností. Chce tím říci, že evropská kriminologie má mnoho podob, ale fenomén, který zkoumá, je jí společný, a poznatky, které jsou ověřené, se dají aplikovat s určitými diferencemi i v zemích, kde příslušný výzkum neproběhl. Tím samozřejmě ušetříme finanční prostředky a čas,“ uvedla ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Na konferenci zazní více než 900 příspěvků. Půjde např. o následující témata.  

Dina Siegel  z Nizozemska bude prezentovat výsledky výzkumu organizovaného zločinu: „Velké hierarchické organizace organizovaného zločinu známé z 90. let byly v současnosti nahrazeny množstvím malých sítí profesionálních zločinců, kteří si navzájem vypomáhají při specifických kriminálních aktivitách – krádežích aut, vylupování klenotnictví, obchodu s drogami či ženami.“

Vývojem trestné činnosti ve střední Evropě po pádu komunismu se bude zabývat Emil Pływaczewski z Polska: „Dynamický a prakticky ničím nerušený rozvoj organizovaného zločinu v první polovině 90. let vyplýval, mimo jiné, ze špatných politických rozhodnutí, odrážejících slepou víru, že společenské procesy povedou k automatické eliminaci této formy trestné činnosti.“

Tradičně velká pozornost je věnována drogám. Např. Alex Stevens z Velké Británie uvádí, že vysoká míra sociálních výdajů a silný sociální stát vykazují lepší dopad na nejškodlivější vzorce užívání drog (injekční užívání a užívání kanabisu patnáctiletými), než jaké vykazují výsledky protidrogové a trestní politiky.

Pauline Volet ze Švýcarska bude prezentovat výsledky dlouhodobého výzkumu v oblasti domácího násilí. Výzkum identifikuje případy domácího násilí v období šesti měsíců, což umožní vytvořit profil cesty oběti domácího násilí od nahlášení na policii, dále postup u státního zástupce, soudce, až do vynesení rozsudku.

Českou kriminologii zastupuje např. Jiří Buriánek, který se věnuje vývoji zločinu a strachu z něho v průběhu celého transformačního období po roce 1989. V příspěvku „Česká zkušenost s transformací: od trpělivosti k obavám“ se dotkne také tématu korupce.

Petr Pojman z Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy bude řídit panel věnovaný aktuálnímu tématu organizovanému zločinu a politické korupci v Rusku a na Ukrajině.

Silně zastoupena je i česká adiktologie. Tematice je věnován panel „Změna na trhu s drogami a drogová politika“, který řídí Daniela Kmetonyová z I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Podrobný program je možné najít na webových stránkách konference: www.eurocrim2014.com.

Česká kriminologická společnost je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2012 s cílem podporovat rozvoj kriminologie jako samostatného a svébytného vědního oboru v České republice a umožnit intenzivní spolupráci mezi odborníky, kteří se zabývají kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Evropská kriminologická společnost byla založena roku 2000, následujícího roku uspořádala v Lausanne historicky první kriminologickou konferenci.

          

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články