Vláda projedná zavedení centrální evidence přestupků

Praha 29. září (ČTK) - Vláda ve středu projedná novelu zákona, která zavádí vyšší pokuty za opakované spáchání přestupků proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku. V souvislosti s tím má vzniknout centrální evidence těchto přestupků. Cílem návrhu, který zpracovala ministerstva vnitra a spravedlnosti, je efektivnější boj s drobnou kriminalitou a odrazení recidivistů od jejího dalšího páchání.

Česká tisková kancelář

Myšlenka zavedení centrální evidence přestupků není nová, stát o jednotném přestupkovém registru uvažoval již několikrát. V současné době centrální evidence přestupků v zásadě neexistuje, výjimku tvoří jen některé přestupky v silniční dopravě evidované v centrálním registru řidičů či přestupky, které zaznamenává Česká inspekce životního prostředí.

Údaje o spáchaných přestupcích konkrétních osob tak nejsou úplné a správní či justiční orgány nemívají pro svá rozhodování veškeré informace potřebné ke stanovení přiměřeného druhu a výše sankce. Kvůli nejednotnosti údajů navíc drobnou kriminalitu nelze řešit systémově.

Přísnější trestání recidivy se má podle návrhu týkat například opakovaného rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, drobných krádeží či méně závažných ublížení na zdraví.

Opakovaného spáchání přestupku se dopustí ten, kdo spáchá přestupek do jednoho roku poté, co jej správní orgán uzná vinným z předchozího přestupku. Recidivistům se zvýší horní hranice pokuty, kterou je za přestupek možné uložit, o jednu polovinu. Za opakovanou drobnou krádež by tak zloděj namísto pokuty do výše 20.000 korun musel zaplatit až 30.000. Za opakované založení černé skládky pak bude místo 50.000 hrozit sankce až 75.000 korun.

Novela také obecně zvyšuje pokuty, které lze za přestupky uložit - v blokovém řízení to má být místo stávající tisícikoruny až 5000 korun, pokud přestupkový zákon neumožňuje uložení pokuty vyšší. "Změna výše ukládaných sankcí reaguje na požadavky praxe," tvrdí autořinávrhu.

Stejně tak návrh rozšiřuje i možnost uložit zákaz vstupu do veřejně přístupných míst - nově nebude podmínkou, aby se v těchto místech podával alkohol. Zákaz se tak vedle restauračních zařízení bude moci vztahovat na vstup do konkrétní ulice, do prostranství před obchody, parků či blízkého okolí restaurací, kde se pachatel často zdržuje a dopouští se tam přestupků.

Ministerstvo vnitra chce zhruba po třech letech fungování nového systému vyhodnotit jeho efektivitu a poté případně uvažovat o rozšíření centrální evidence buď o další konkrétní přestupky, nebo o veškeré přestupky, které zákon zná.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Bezpečnost práce s rizikovými zařízeními upraví nový zákon
Bezpečnost práce s rizikovými zařízeními

Bezpečnost práce s rizikovými zařízeními upraví nový zákon

Praha 5. dubna (ČTK) - Podmínky práce s vyhrazenými zařízeními upraví v tuzemsku nový zákon, který je ve Sněmovně před schvalováním. Týkat se má zdvihacích, elektrických, plynových a tlakových zařízení, která například při nesprávném použití nebo nevhodném provozování představují závažné ohrožení životů, zdraví nebo životního prostředí.

ČTK
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu