Weyrovy dny právní teorie 2017

Ve dnech 1. až 2. června 2017 se v Brně opětovně uskutečnila konference Weyrovy dny právní teorie 2017. Její letošní hlavní téma „Právo a politika“ přilákalo více než sto účastníků nejen z České republiky, ale i Slovenska a Polska.

JUDr. Martin Hapla Ph.D.

JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

odborný asistent na Katedře právní teorie Právnické fakulty MU v Brně

JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

odborný asistent na Katedře právní teorie Právnické fakulty MU v Brně

Konference byla zahájena úvodním slovem vedoucího Katedry právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity Miloše Večeři, který ve své řeči připomenul odkaz významného prvorepublikového právního teoretika Františka Weyra. Následovala úvodní poznámka veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové, která zdůraznila, že právo a politika nepředstavují dva světy, nýbrž svět jeden. V rámci plenárního panelu pak vystoupili se svými referáty předseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Šámal a vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela.

Po společném obědě bylo odpolední jednání rozděleno do dvou paralelních sekcí. V první z nich věnované tématu práva a politiky z pohledu teorie práva vystoupili Radoslav Procházka, Tomáš Sobek, Marek Káčer, Pavel Ondřejek, Václav Janeček, Pavel Dufek, Michal Šejvl a Martin Hapla. Ve druhé, která byla zaměřena na právo a politiku z pohledu ústavního práva, přednesli své referáty Marek Antoš, Maxim Tomoszek, Michal Bartoň, Karel Šimka, Jan Wintr, Marián Kokeš a Robert Zbíral. Jednotlivé příspěvky provázely čilé diskuze, na něž vyčlenili organizátoři poměrně velký časový prostor. Čtvrteční konferenční den pak byl zakončen příjemným neformálním posezením v brněnské kavárně TIVOLI.

Páteční jednání muselo být pro velký zájem ze strany vystupujících rozděleno do celkem čtyř sekcí. Uskutečnili se tak dvě sekce zaměřené na problémy práva a politiky, jedna z nich zejména v kontextu ústavního soudnictví (zde vystoupili např. Jiří Baroš, Miluše Kindlová, Ondřej Preuss, Jana Ondřejková, Ladislav Vyhnánek, Hubert Smekal, Jaroslav Benák a mnoho dalších zajímavých kolegů), druhá se zaměřením na otázky tvorby práva (příspěvky prezentovali např. Kamil Baraník, Boris Balog, Juraj Vačok, Ján Cuper, Rudolf Kasinec, Piotr Szymaniec, Ján Škrobák, Michal Jesenko). Zároveň se uskutečnila již tradiční sekce pojmenovaná Aktuální problémy právní teorie, v níž dominovala především vystoupení zaměřená na problematiku interpretace práva a jeho dotváření ze strany soudů (referovali např. Filip Křepelka, Tomáš Gábriš, Lukáš Hlouch, Matej Horvat, Zdeněk Nový nebo Lukáš Králík). Nakonec byla v rámci konference realizována i speciální sekce určená pro doktorské studenty z oboru právní teorie.

Připravovaným výstupem z celé akce bude recenzovaný sborník, který vyjde v elektronické podobě na přelomu října a listopadu tohoto roku. Nejlepší texty pak budou otištěny v Časopise pro právní vědu a praxi.

Organizátoři konference ještě jednou srdečně děkují všem vystupujícím, moderátorům i dalším účastníkům za vytvoření příjemného prostředí pro výměnu odborných názorů.

konference Weyrův den právní teorie

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články