Weyrův den právní teorie

V pátek 5. června se do Brna již podruhé sjeli příznivci právní teorie a filosofie. Konference, které se zúčastnilo na šedesát odborníků působících na fakultách v České, Slovenské a Slovinské republice, stejně jako celá řada právních praktiků, tentokrát přijala do svého názvu jméno významného prvorepublikového právníka prof. JUDr. Františka Weyra, dr. h. c., jehož odkaz by organizátoři do budoucna rádi připomínali a rozvíjeli.

odborný asistent na Katedře právní teorie Právnické fakulty MU v Brně

Celá akce byla zahájena dopoledním plenárním zasedáním, které otevřelo úvodní slovo vedoucího Katedry právní teorie PrF MU profesora Miloše Večeři. Za laskavého moderování docenta Pavla Molka zde přednesla své příspěvky řada předních právníků včetně soudkyně Ústavního soudu ČR doktorky Kateřiny Šimáčkové a hosta z olomoucké právnické fakulty doktora Maxima Tomoszka. Po společném obědě konferenci dále zpestřilo i vystoupení doktora Františka Pěchy, absolventa brněnské právnické fakulty z roku 1949 a pamětníka Františka Weyra.

Následující jednání bylo rozděleno do dvou paralelních sekcí. V sekci Právo a důstojnost zazněly zajímavé referáty týkající se témat nejen teoretických (jako třeba pojetí důstojnosti v myšlení Norbeta Bobbia), ale i praktických (např. sběr dat o rase a etnickém původu, otázky týkající se důstojnosti a zdravotní péče, stejně jako práv sexuálních menšin). Druhá sekce pojmenovaná Aktuální problémy právní teorie obsahovala pestrý soubor vystoupení věnujících se zejména metodologickým problémům (rozlišení metodologie a metody regulace v právu, princip jednoty a bezrozpornosti právního řádu apod.), nechyběly však ani příspěvky zabývající se vztahem práva a morálky nebo klíčových právně teoretických otázek mezinárodního a evropského práva. Lze s potěšením konstatovat, že související diskuze byly živé a bohaté.

Písemným výstupem z této konference bude recenzovaný sborník, jehož vydání je plánováno na přelom října a listopadu tohoto roku. Organizátoři všem moderátorům, vystupujícím a účastníkům srdečně děkují.


Fotografie z konference si můžete prohlédnout ve fotogalerii na facebookových stránkách Katedry právní teorie PrF MU.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu