XXVIII. Konference Karlovarské právnické dny

Od první konference v roce 1991 usilují pořadatalé o vzájemné poznávání a chápání právních systémů sousedících zemí a formování si právního názoru ke společným otázkám plynoucím z práva EU.

Foto: Fotolia

V programu konference vystoupí:

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta TU Trnava, Ústav státu a práva AV ČR 
"Vyšší moc v soukromoprávních poměrech"

Univ.-Prof. Dr. Georg E. Kodek, LL.M., WU Wien
"Současné problémy v (rakouském) právu náhrady škody"

Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D., Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci
"Náhrada škody dle OZ" 

JUDr. Milan Hlušák, advokát
"Limity a další problémy náhrady škody"

JUDr. Tomáš  Lichovník, ÚS ČR 
"Náhrada škody ve světle judikatury ÚS ČR"

Doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., PrF MU
"Jak na důkazní nouzi ve sporech o náhradu škody"

Mag. Dr. Jürgen Rassi, OGH Wien
"Náhrada škody a její dokazování v rakouském civilním procesu"

Doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK Praha, VSCI Praha/JUDr. Petr Šuk, NS ČR
"Důsledky porušení péče řádného hospodáře"

Prof. Dr. Ernst Karner, Institut für Zivilrecht, Universität  Wien
"Újmy na zdraví - Schockschaden und Trauerschaden"

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., PF UK Praha
"Zdravotní péče a náhrada škody"

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., ÚS ČR,  PF UK Praha
"Rozhodování o  náhradě škody a nemajetkové újmě v trestním řízení"

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., GP SR, PF UK Bratislava
"Rozhodovanie o náhradě škody v adhéznom konaní" 

JUDr. František Púry, Ph.D., NS ČR, PF UK Praha
"Problematické aspekty zjišťování škody a její výše v trestním řízení"

JUDr. Pavel Zeman, NSZ ČR 
"Zajištění majetku v trestním řízení"

Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 
"Několik koncepčních úvah o otázkách náhrady škody zejména s ohledem na unijní judikaturu" 

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, prezident KJT, advokát, Kolín nad Rýnem
"Náhrada škody ve virtuálním světě"

Dr. Rainer Kornfeld, advokát Vídeň
"Náhrada škody podle CMR"

Dr. Michael Wukoschitz, advokát, Vídeň
"Náhrada škody za zpožděné či zrušené lety"

JUDr. Robert Pelikán Ph.D., advokát 
"K odpovědnosti státu za škodu, včetně otázek regresu"

JUDr. Pavel Simon, NS ČR
"Odpovědnost státu v judikatuře NS ČR k zákonu č 82/1998 Sb."

JUDr. Ivan Syrový, PhD., advokát, Bratislava 
"Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú sudcom disciplinárnym stíhaním (kárnym postihom)" 

Horst Fischer, advokát, Německo
"Náhrada za neoprávněnou vazbu a výkon trestu podle německého práva"

Doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M., advokát, PF TU Trnava
"Ochrana práv spoločníkov v práve obchodných spoločností (optikou nielen slovenského najvyššieho a ústavného súdu)"

Prof. JUDr. Jan Dědič, advokát
"Možnosti smluvní limitace odpovědnosti za škodu způsobenou porušením péče řádného hospodáře členy orgánů kapitálových společností"

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU Brno 
"Protiprávní jednání on-line a škoda on-line"

Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát 
"Důsledky práva na digitální službu na el. právní jednání (soukromoprávní a procesní)"

Doc. JUDr. Milan Hulmák Ph.D., PF UP v Olomouci 
"Následky nepřiměřených ujednání ve spotřebitelských smlouvách"

JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR
"Dobytnost pohledávek v insolvenčním řízení a po jeho skončení"

JUDr. Petr Vojtek, NS ČR
"Aktuální judikatura NS k náhradě nemajetkové újmy"

Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., advokát, PF MU Brno
"Násobná náhrada škody a jiné netradiční možnosti odškodnění"


Součástí konference je i ocenění Pocta judikátu a Prestižní cena 2020 pro nejlepší právnický časopis v České a Slovenské republice v období 2018/2019. V obou anketách můžete hlasovat na tomto odkazu http://www.kjt.cz/cs/2020/anketa.php.

Podrobné informace o konferenci naleznete na stránce http://www.kjt.cz/cs/2020/.

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články