Za vysokým počtem exekucí je neúměrné navyšování dluhů

Praha 24. května (ČTK) - Příčinou vysokého počtu Čechů v exekuci, kterých je přes 820.000, bylo zejména neúměrné navyšování původních dluhů. K tomu docházelo kvůli vysokým odměnám advokátů, nadužívání rozhodčích doložek či nedostatečné regulaci poskytování spotřebitelských úvěrů. Shodli se na tom odborníci na sympoziu Exekuce v Česku, které dnes pořádala Česká asociace věřitelů. Na to, jakým způsobem současné fungování exekucí upravit, se ale názory liší.

Česká tisková kancelář
Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu
Foto: Fotolia

"Jsem rád, že se odborníci z řad zákonodárců i právnického stavu shodli na tom, že i nadále musí platit pravidlo, že dluhy se mají platit. Značná shoda panovala také na pojmenování příčin současného vysokého počtu předlužených českých občanů a potřebě tento problém co nejdříve vyřešit," komentoval závěry akce prezident asociace Pavel Staněk.

Ředitelka legislativního odboru ministerstva spravedlnosti Pavla Belloňová zopakovala, že ministerstvo i nadále vidí řešení zejména ve slučování exekucí podle principu jeden dlužník - jeden exekutor. V rámci přípravy komplexní novely pak počítá také se zavedením povinných záloh na náklady exekuce, které by věřitelé museli skládat před jejím zahájením, a s automatickým zastavováním bezvýsledných exekucí.

Spojování exekučních řízení vedených na jednoho dlužníka u jednoho exekutora podpořila také poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD), která by tohoto cíle na rozdíl od ministerstva chtěla dosáhnout prosazením tzv. exekutorské teritoriality. Ta by v praxi znamenala, že by si věřitel již nemohl vybrat exekutora, kterého pověří vymáháním své pohledávky, ten by mu byl přidělován podle místa trvalého bydliště dlužníka. Tuto změnu dlouhodobě prosazuje i Exekutorská komora ČR.

Nesouhlasí s ní naopak zástupci věřitelů. "Přínosy zavedení exekutorské teritoriality by pro dlužníky byly naprosto minimální, naopak zásah do práv věřitelů obrovský. Analýzy Ministerstva spravedlnosti ČR i VŠE v minulosti jasně potvrdily, že by její prosazení vedlo k výraznému poklesu vymahatelnosti práva," podotkl Staněk.

Předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Poslanecké sněmovny Marek Výborný (KDU-ČSL) upozornil na stále nevyřešený problém exekucí, které byly zahajovány na základě sporné praxe rozhodčích nálezů, jež v mnoha případech potvrzovaly vymáhání i takových dluhů, u nichž náklady a sankce převyšovaly původní jistinu. "Dluhy se mají plnit a na počátku každé exekuce je nezaplacený dluh. Ale náklady na vymáhání a sankce musejí mít spravedlivý limit," dodal.

Zástupkyně Poradny při finanční tísni, která se dlouhodobě věnuje pomoci předluženým osobám, Alena Doubková by uvítala zejména zavedení tzv. chráněného účtu. "Zabránilo by to tomu, aby dlužníci po určitou dobu zůstávali úplně bez peněz. Zároveň by je to nemotivovalo k tomu, aby utíkali do šedé zóny ekonomiky," vysvětlila.

Insolvenční správkyně Jarmila Veselá poukázala na to, že řešení dluhových pastí by od 1. června měla nabídnout novela insolvenčního zákona, která zpřístupní oddlužení více lidem.

Ministerstvo spravedlnosti připravuje komplexní úpravu exekučního řádu, další návrh jeho novelizace předložili již v minulém roce Piráti. Cílem projednávaných změn je snížit počet předlužených osob, na které je vedena exekuce, a pomoct jim v návratu do normálního života.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články