Menu

Aktuality

Změny v prohlášení vlády otevřou cestu pro zdravotní připojištění

AktualityČTK08.01.2018
ČTK08.01.2018

Praha 8. ledna (ČTK) - Možné připojištění na nadstandardní zdravotní služby, slib zákona o referendu a také záměr zpoplatnit vysoké školy pro "věčné studenty", to jsou největší změny v nové verzi programového prohlášení, které dnes schválila vláda. Ve většině oblastí jsou změny oproti původní verzi malé, část slibů vypadla nebo je nahradily opatrnější formulace.

V části prohlášení, která se týká zdravotnictví, je největší novinkou zmínka o připojištění na služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Vláda neslibuje, že ho zavede, ale pouze že otevře "diskusi o možnostech zavedení". Změnou je také oddíl o pracovních podmínkách a odměnách pro mladé lékaře, který vláda změnila tak, aby se vztahoval i na další pracovníky ve zdravotnictví.

Kapitola školství se mírně rozšířila. Nově vláda v prohlášení slibuje analýzu současného modelu financování soukromých a veřejných škol ve všech stupních vzdělávání. Premiér Andrej Babiš při uvedení ministra školství Roberta Plagy (oba ANO) do úřadu kritizoval státní příspěvky pro neveřejné školy. Řekl, že ministr bude muset jejich financování řešit. Plaga poté připustil, že je to otázka k diskusi.

V aktuálním programu přibyla také poznámka o záměru jednoznačně zpoplatnit vysoké školy takzvaným věčným studentům a podpořit transparentní a administrativně nenáročný způsob financování regionálního školství. Vláda by navíc chtěla umožnit bezplatné cestování vlaky pro studenty do 26 let. Prohlášení doplnila o větu, že chce zvýšit úroveň absolventů učňovských oborů a technických oborů středních škol a podpořit jasné vzdělávací standardy v rámcových vzdělávacích programech.

Oblast vědy a výzkumu doznala v nové verzi jediné změny, a to vypuštění části o institucionální podpoře aplikovaného výzkumu. Základní výzkum v prohlášení není zmíněn vůbec a neobsahovala ho ani předchozí verze. Vláda se naopak vrátila k označení "orientovaný výzkum", k němuž se naposledy hlásil Nečasův kabinet v roce 2012. Orientovaným výzkumem se zpravidla rozumí ta část základního výzkumu, u které se očekává možnost návazného aplikovaného výzkumu.

V oblasti nazvané "právo a spravedlnost" přibyl slib zákona o všeobecném referendu a také ujištění, že nový zákon o státním zastupitelství "nově nastaví nezávislost státních zástupců na výkonné moci". Zmizely podrobnosti k podpoře informování spotřebitelů o jejich právech, například vzdělávacími akcemi.

Původní verze návrhu slibovala zákon o právu každého občana na internet, jako tomu je v Estonsku. V upravené verzi tato část chybí, stejně jako proklamace, že by měl být internet dostupný v každé chalupě. Vláda také zjemnila pasáž, která se týká novely zákona o registru smluv. Původně chtěla, aby byl registr závazný pro všechny státní firmy včetně ČEZ nebo České pošty, v novém prohlášení však tento cíl chybí.

V části o armádě a obranné politice se téměř nic nezměnilo. Upravené vládní prohlášení nově slibuje vypracování přesného plánu financování a investic do roku 2024. Původně měl být výhled až do roku 2025.

Přepracovaný je text týkající se sportu, priority ale zůstávají v zásadě stejné - tedy především příprava nového zákona o podpoře sportu, rozvoj sportovní infrastruktury i na krajských a lokálních úrovních či podpora sportování dětí a mládeže. Nově vláda zdůrazňuje, že zajistí transparentní a efektivnější využití veřejných prostředků jako základní podmínky pro navyšování rozpočtu sportu.

V kultuře je nová verze prohlášení opatrnější, hlavně co se týká peněz. Místo zvýšení platů kulturních pracovníků z veřejného sektoru na 150 procent současné výše se vláda zavazuje navýšit platy na "úroveň odpovídající úrovni státních zaměstnanců ve školství či sociálních službách". V novém prohlášení již není zmíněn souhlas s věcným záměrem na uzákonění institutu zvláštní právnické osoby pro činnosti v oblasti kultury, který měl vzniknout za účelem zefektivnění financování regionální kultury i státních kulturních institucí.

Nově chce vláda připravit novelu zákona o kulturních památkách a režimu vývozu uměleckých děl "tak, aby tyto normy odpovídaly skutečným potřebám ochrany kulturního dědictví ČR v souladu s moderní evropskou legislativou v těchto oblastech". Dále chce vláda zvážit úpravu soukromoprávního gestora při vybírání autorských poplatků.

Zatímco odstavec o rozvoji kreativity společnosti z nové verze prohlášení vypadl, přibyla věta o veřejnoprávních médiích, které by podle dokumentu měly repektovat základní principy etiky, dbát na výchovu mladé generace a objektivitu poskytovaných informací v souladu s novinářskou profesionální etikou.

ČTKČeská tisková kancelář
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři