Dvě desítky právních expertů zakládají v reakci na krizi způsobenou koronavirem platformu Rozumné právo

V Praze 25. května 2020 – Nezávislá skupina téměř dvou desítek právníků z praxe i akademické sféry působících v nejrůznějších oborech práva zakládá názorovou platformu Rozumné právo. Jejím cílem je poskytnout odbornou oponenturu návrhů zákonů a dalších regulatorních opatření a zároveň sloužit i jako zásobárna podnětů pro jejich racionální implementaci v českých podmínkách, a to nejen po dobu, kdy budou přetrvávat následky epidemie Covid-19.

Názorová platforma Rozumné právo je právnickou obdobou ekonomických expertních skupin, které byly založeny nebo obnoveny v souvislosti s pandemií koronaviru a ekonomickými důsledky souvisejících mimořádných opatření. Platforma Rozumné právo však má ambici působit dlouhodobě, tedy i v době postpandemické. Téměř dvě desítky právníků působících v nejrůznějších oborech práva, v advokacii, podnikové a akademické sféře se spojily na základě teze, kterou shrnuje jeden ze zakladatelů platformy Petr Bříza takto: „Česká společnost si nemůže dovolit, aby se po dobu trvání pandemie a řešení jejích následků „zhaslo“ a rezignovalo na právo, ať už ve jménu záchrany životů nebo záchrany ekonomiky, jakkoli významné zájmy to jsou.“

Členové platformy jsou přesvědčeni, že krize nesmí být prostředkem k „utahování šroubů“. Měla by být využita jednak jako příležitost k odbourání zbytečné administrativy a k přiblížení práva světu 21. století, jednak jako robustní test odolnosti institucí právního státu. Uplynulé mimořádné měsíce ukázaly, že mnohé právní agendy mohou fungovat mnohem flexibilněji než dřív a že řada podnikatelů i díky tomu byla schopna v řádu dní uzpůsobit své podnikání nové situaci. Současně je však nepochybně zjevné, že principy právního státu se v několika případech dostaly pod velký tlak, přičemž se nezdá, že by tím byla široká veřejnost příliš znepokojena. „Budeme prosazovat rušení zbytečné administrativy a regulace, která podnikání škodí, a vystupovat proti přijímání nových opatření nadměrně komplikujících život občanům a podnikatelům, či nepřiměřeně oklešťujících základní práva a svobody,“ říká další ze zakladatelů platformy Robert Neruda.

Platforma nabízí odborné znalosti a zkušenosti svých členů v situaci, kdy je krizová legislativa často přijímána rychle, bez dostatečné odborné i politické diskuse a je nesystematicky aktualizována. „To je velké riziko, protože nové zákony mohou ovlivnit osobní, ekonomický i politický život na dlouhé roky,“ říká Ondřej Trubač, další ze zakládajících členů platformy Rozumné právo. Devadesátá léta totiž ukázala, že špatná legislativa může zatížit stát i byznys desetiletími vleklých soudních sporů nebo významnými strukturálními problémy. „Zákony i další regulační opatření musejí být i v časech krize co nejlépe promyšlené, efektivně prodiskutované, jasně formulované a dobře provázané se zbytkem právního řádu,“ dodává.

Členové názorové platformy proto budou průběžně publikovat odborná stanoviska a doporučení k existující či připravované legislativě, regulaci či jiným opatřením státu. „Chceme fungovat jako rezervoár nápadů a právního know-how, a to i ze zahraničí, pokud jsme schopni právní vývoj v jiných zemích sledovat a inspirovat se jím. Funguje-li něco dobře v Německu nebo v Dánsku, nedává smysl řešení znovu vynalézat,“ dodávají pak společně.

Platforma Rozumné právo není spojena s žádnou politickou stranou nebo hnutím, obchodní společností nebo jinou institucí a všichni její členové vykonávají svou činnost bez nároku na honorář nebo jinou odměnu. Stanoviska publikovaná na platformě Rozumné právo nejsou stanovisky organizací, v nichž členové názorové platformy působí.

Členové platformy Rozumné právo k 25. květnu 2020

 • Petr Bezouška, občanské právo
 • Václav Bílý, finanční právo
 • Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků
 • Petr Bříza, mezinárodní právo soukromé a právo EU
 • Hana Gawlasová, pracovní právo a právo elektronických komunikací
 • Tomáš Gřivna, trestní právo
 • Adéla Havlová, právo veřejných zakázek
 • Jan Lasák, obchodní právo
 • Robert Neruda, právo hospodářské soutěže
 • Petra Nováková, daňové právo
 • Tomáš Richter, insolvenční právo
 • Markéta Selucká, soukromé právo a ochrana spotřebitelů
 • Ladislav Smejkal, pracovní právo a trestní právo
 • Ondřej Trubač, daňové právo a compliance
 • Jan Wintr, ústavní právo

Mission statement

Globální pandemie koronaviru a ekonomické důsledky souvisejících preventivních opatření vedly k vytvoření hned několika poradních sborů ekonomických expertů (obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády, ekonomický tým Ústředního krizového štábu, občanská iniciativa KoroNERV).

Domníváme se, že si naše společnost nemůže dovolit, aby se opět, podobně jako v devadesátých letech, po dobu trvání pandemie „zhaslo“ a rezignovalo se na právo, ať už ve jménu záchrany životů nebo záchrany ekonomiky, jakkoli významné zájmy to jsou.

To platí jak pro krizová (karanténní) opatření vlády a jednotlivých ministerstev, tak pro podpůrné programy na zachování zaměstnanosti a zabránění kolapsu ekonomiky (např. Antivirus nebo úvěry COVID-I a COVID-II).

V současnosti navíc sledujeme doslova explozi nové krizové legislativy, kterou parlament schvaluje ve zkráceném režimu ve stavu legislativní nouze, tedy bez kontroly Legislativní rady vlády či připomínek ministerstev, soudů, profesních komor a dalších aktérů veřejného života. Možnost odborné i politické diskuse ohledně nové legislativy, její vhodnosti, kvality či dokonce ústavnosti, je tak minimální. To považujeme za velké riziko, protože nově přijímané zákony mohou ovlivňovat osobní, ekonomický a politický život po dlouhou dobu.

Je třeba apelovat na vládu a parlament, aby předkládaná karanténní opatření byla proporcionální, dobře odůvodněná a v mnoha případech časově omezená. To platí tím spíše pro nové zákony, které by měly být promyšlené, jasně formulované a dobře provázané se zbytkem právního řádu.

Naopak se ukázalo, že mnohé právní agendy mohou fungovat mnohem flexibilněji než dřív a že řada podnikatelů i díky tomu byla schopna během dní uzpůsobit své podnikání tak, aby mohli pokračovat nebo aby dodali zboží nebo službu, které chyběly. Bude třeba se stát hlasitými advokáty rušení zbytečné administrativy a regulace, která podnikání škodí, a bránit přijímání nových opatření komplikujících život občanům a podnikatelům.

Sestavili jsme proto expertní skupinu právníků působících v nejrůznějších oborech práva v praxi i v akademii. Jejím cílem je poskytnout vládě a parlamentu odbornou oponenturu návrhů zákonů a dalších opatření (ať už karanténních nebo podpůrných) a zároveň sloužit jako rezervoár nápadů a know-how pro možnou implementaci v českých podmínkách. Pokud nějaké řešení zafungovalo např. v Německu nebo v Dánsku, není důvod znovu vynalézat kolo a hledat českou „třetí cestu“.

Platforma Rozumné právo není spojena s žádnou politickou stranou nebo hnutím, obchodní společností nebo jinou institucí a všichni její členové vykonávají svou činnost bez nároku na honorář nebo jinou odměnu. Stanoviska publikovaná na platformě Rozumné právo nejsou stanovisky organizací, v nichž členové názorové platformy působí.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři