Insolvenční řízení se Sberbank CZ zahájeno

Dne 29. 7. 2022 bylo u Městského soudu v Praze zahájeno insolvenční řízení se Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě dlužnického insolvenčního návrhu s návrhem na prohlášení konkursu, který na sebe společnost sama podala.

Foto: Shutterstock

Společnost na sebe podala insolvenční návrh poté, co bylo zjištěno, že se společnost nachází v úpadku. Do likvidace se přitom Sberbank CZ dostala na návrh České národní banky poté, co jí byla odejmuta bankovní licence.

Dle insolvenčního návrhu publikovaného v insolvenčním rejstříku se Sberbank nachází v úpadku jak ve formě platební neschopnosti, tak předlužení. Největším věřitelem Sberbank CZ je Garanční systém finančního trhu, který má za Sberbank CZ regres z titulu vyplacení náhrady vkladů jejím klientům. Celková výše závazků Sberbank CZ za jejími věřiteli přesahuje dle insolvenčního návrhu 61.762.000.000,- Kč.

„Insolvence Sberbank bude podléhat specifickému režimu insolvenčního řízení pro finanční instituce. Specifika tohoto insolvenčního řízení spočívají mimo jiné v tom, že pohledávky věřitelů, které vyplývají z účetnictví Sberbank, se pokládají za přihlášené. Teoreticky by tak tito věřitelé nemuseli své pohledávky za Sberbank přihlašovat,“ komentuje Mgr. Jan Krampera, společník a partner Aegis Law, advokátní kancelář, s.r.o., ale dodává, že „dle insolvenčního návrhu jsou věřitelé Sberbank evidováni v tzv. kritických IT systémech, které Sberbank používá na základě sublicencí od Sberbank Rakousko a Sberbank Rusko. Dle svého vyjádření nebude mít Sberbank do těchto systémů v důsledku sankcí po 12.12.2022 přístup. Proto věřitelům silně doporučujeme a budeme tak činit i ve vztahu k našim klientům, aby své pohledávky přihlásili a nespoléhali na to, že jejich pohledávky budou z účetnictví zjištěny. Škody, které by tím věřitelům mohly vzniknout, by byly daleko vyšší než náklady na přihlášení takové pohledávky.“

Nejhodnotnějším aktivem Sberbank CZ je dle insolvenčního návrhu její úvěrové portfolio, tvořené úvěrovými smlouvami. „Zvláštností tohoto portfolia je, že se jeho výše stále mění, a v důsledku řady faktorů, např. změny úrokových sazeb. Dle insolvenčního návrhu má Sberbank CZ desítky tisíc věřitelů. Bude se tak jednat o jednu z největších insolvencí v novodobé historii ČR, obdobně jako tomu je například v případě Arca Investments,“ doplňuje Jan Krampera.

Společně s insolvenčním návrhem podala Sberbank CZ také návrh na ustanovení předběžného insolvenčního správce a návrh na jmenování prozatímního věřitelského výboru. Předběžnou insolvenční správkyní byla ustanovena dosavadní likvidátorka Sberbank CZ, paní JUDr. Jiřina Lužová. Právě o členství v prozatímním výboru pak byl zaznamenám zvýšený zájem, jak vyplývá z údajů v insolvenčním rejstříku. Dnes jmenoval insolvenční soud do prozatímního věřitelského výboru šest věřitelů, mimo jiné Českou národní banku a Garanční systém finančního trhu. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články