Omezení pohybu mezi okresy

V souladu s vládními opatřeními kvůli pandemii koronaviru je od dnešního dne omezen pohyb mezi okresy. Přinášíme přehled omezení a vzory formulářů a čestných prohlášení.

Zavřené okresy, covid, koronavirus, formulář
Foto: Fotolia

Nové usnesení vlády č. 216 říká, že osoby se smí pohybovat pouze v okrese, kde skutečně bydlí nebo kde mají nahlášeno trvalé bydliště, přičemž Praha se bere jako jeden okres. Členové jedné domácnosti, kteří v době vyhlášení opatření (tj. 1. března) pobývají ve vlastním rekreačním objektu (chata, chalupa) mimo okres bydliště, v něm mohou zůstat, dokud okres neopustí.

Cestování mezi okresy

Pokud nejde o okresy Sokolov, Cheb a Trutnov (viz usnesení č. 204), lze cestovat mezi okresy:

 • do práce (cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a na zasedání orgánů právnických osob)
 • na úřad (vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých)
 • do nemocnice (nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče)
 • na pohřeb
 • do školy (účast na vzdělávání včetně praxí a zkoušek)
 • domů
 • mimo ČR
 • jde-li o cestu nezbytnou k zajištění nezbytných potřeb jiných osob (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc) včetně péče o děti a zvířata a odkládání odpadu

Vedle toho některá povolání mají umožněno v rámci výkonu činnosti překračovat hranice okresů. Jde samozřejmě o bezpečnostní složky a krizové orgány, zdravotníky a veterináře, duchovní, řidiče veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby.

Zasedání právnických osob, kterých se účastní osoby z jiného okresu, se musí konat v obci sídla právnické osoby. Je-li více než 10 účastníků, musí nosit ochranné prostředky kategorie FFP2, KN95 nebo N95, mít méně než 3 dny starý negativní antigenní test a dodržovat rozestupy 2 metry. Zasedání nesmí mít více než 50 účastníků, pokud to nevyžaduje zákon.

Prokazování

Osoba, která překročí hranici okresu má povinnost prokázat důvodnost překročení písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu. Jde-li o cestu za prací, předkládá se písemné potvrzení zaměstnavatele nebo orgánu, u něhož osoba působí, eventuelně pracovní smlouva nebo zaměstnanecký či obdobný průkaz. Podnikatelé potřebují písemný doklad s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské činnosti, který bude obsahovat místo výkonu činnosti a kontakt na objednatele či osobu, u níž se činnost vykonává.

Cestování v rámci okresu

Ve dne (5:00 - 20:59) je kromě cest, které jsou přípustné i mezi okresy, přípustné také:

 • nakupovat (nezbytná cesta za účelem nákupu zboží a služeb)
 • sportovat (sportování na venkovních sportovištích)
 • jít do přírody (cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích)
 • jít na svatbu (nebo prohlášení o registrovaném partnerství)
 • jít na hřbitov

Sportování a cesty do přírody jsou navíc omezeny na území obce a nesmí se jich účastnit společně jiné osoby, než členové jedné domácnosti.

V noci (od 21:00 do 4:59) lze však pouze:

 • jít do práce (cesta do zaměstnání nebo výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele)
 • být v práci
 • jít domů
 • venčit psa do 500 metrů od bydliště
 • chránit život, zdraví či majetek (neodkladné cesty nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany zákonem chráněných zájmů)

Vzory formulářů a čestného prohlášení

Cestování v rámci zavřených okresů je tak možné, ovšem jen za stanoveným účelem. Pohyb mezi okresy je omezen poměrně přísně a pro případ kontroly ze strany policie či jiné bezpečnostní složky je potřeba mít vyplněné výše uvedené formuláře či čestné prohlášení.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články