Výzva vládě - umožněte rychle legální zaměstnávání Ukrajinců

Asociace pracovních agentur vyzývá vládu - umožněte rychle legální zaměstnávání Ukrajinců.

Zaměstnávání cizinců
Foto: Canva

Asociace pracovních agentur (APA) již delší dobu pozorně sleduje dění na Ukrajině. APA má samozřejmě zájem na tom, aby jak objednávající firmy, které jsou od novely Zákona o zaměstnanosti v srpnu 2021 spoluručiteli za legální zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU, tak agentury práce s povolením GŘ ÚP ČR, a v neposlední řadě občané Ukrajiny, pracovali v ČR legálně. Aby byli zdravotně a sociálně pojištění, odváděli daně.  

Nařízení vlády č. 215/2017 ze dne 10. července 2017 o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti v § 4 odts.1 říká, že cizinci, pro které platí tzv. bezvízový styk, což jsou i Ukrajinci, podléhají vízové povinnosti v případě, že budou na území ČR pracovat. (Citujeme) „Státní příslušníci zemí uvedených v příloze II k nařízení Rady (ES) č. 539/2001, v platném znění, podléhají vízové povinnosti pro pobyty na území České republiky, jejichž celková délka nepřekročí 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů, je-li účelem jejich pobytu výkon výdělečné činnosti.“(konec citace). V rozhodnutích o povoleních k zaměstnání, které vydávají Krajské pobočky Úřadu práce, je v odůvodnění uvedeno, že podmínkou přijetí do výše uvedeného zaměstnání, je platné oprávnění k pobytu na území České republiky.

Z výše uvedených skutečností jasně vyplývá, že přicházející občané Ukrajiny nemohou být nyní legálně zaměstnáni na území ČR, protože pro účely zaměstnání nejsou považováni za bezvízové příslušníky třetích krajin, nemají tedy legální pobyt na území ČR. A na něj navazující pracovní povolení. 

Schengenská pobytová a pracovní víza se udělují na zastupitelských úřadech v zahraničí. V případě Ukrajiny jsou všechny zastupitelské úřady ČR již uzavřeny a nelze tudíž vydat schengenské vízum, které by státní příslušníky Ukrajiny opravňovalo k pobytu na území ČR, když během 90 denního pobytu v ČR chtějí pracovat.  

Do doby zrušení nařízení č.215/2017 se tak případný český zaměstnavatel, “konající dobro” a zaměstnávající bez dalšího občany Ukrajiny, dopouští nelegálního zaměstnání. Protože není splněna podmínka z rozhodnutí o povolení k zaměstnání. A to, že státní příslušník Ukrajinu pobývá na území ČR legálně a má pracovní povolení. Pokuty dle Zákona o zaměstnanosti jsou v tomto případě drastické, až 10 milionů korun. Současně je stále v platnosti i Nařízení vlády 220/2019 Sb. ze dne 26. srpna 2019, určující maximální počet vydávaných zaměstnaneckých karet. Pro Ukrajinu jen 40 tisíc a část z této kvóty již byla počátkem roku vyčerpána.

Státní příslušníci Ukrajiny mohou nyní legálně na území ČR pracovat až po obdržení dlouhodobého pobytu. Doposud mohli požádat o dlouhodobé vízum nejdříve 14 dní před vypršení bezvízového styku, tedy až 76. den po vstupu na území EU.  Tady vidíme jedinou vládní změnu, mohou požádat ihned. 

Proces povolení zaměstnání je ale beze změn. Firma musí zadat volné místo na Krajskou pobočku Úřadu práce a uvést, že chce zaměstnat i cizince. Pokud se do 30 dní místo neobsadí občanem ČR, lze na něj přijmout cizince. Firma pak musí s občanem Ukrajiny uzavřít Pracovní smlouvu a podat žádost o povolení k zaměstnávání. Jelikož se vyjadřují 2 ministerstva, je zde správní lhůta 60 dní. Fakticky tak lze občana Ukrajiny dnes legálně zaměstnat až po třech měsících, tedy nejdříve v červnu 2022. 

Asociace pracovních agentur proto vyzývá novou vládu, aby co nejdříve zrušila níže uvedená nařízení vlády z roku 2017 a 2019 a umožnila tak občanům Ukrajiny i českým firmám rychlé legální zaměstnávání. Protože další pokračování ostudných překážek, kam patří třeba i části pobytového zákona, jen posilují postavení mafií a obchodníků s lidmi. Legální zaměstnávání buď znemožňují zcela  nebo výrazně časově a finančně komplikují.  

Ukrajina potřebuje pomoc teď. Nejjednodušší cestou by bylo občany Ukrajiny z hlediska zaměstnávání v ČR postavit na roveň občanům EU. Tak by je šlo legálně zaměstnat ihned a díky online informační povinnosti by stát o nich měl dokonalý přehled. 


Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články