Menu

Články

Bezúplatné příjmy z hlediska daně z příjmů právnických osob

ČlánkyFinanční právoMartina Pejclová19.06.2016
Martina Pejclová19.06.2016

V důsledku novelizace zákona o daních z příjmů (zákonem č. 267/2014 Sb.) došlo s účinností od 1. ledna 2015 ke změnám mimo jiné i v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů. Novela uložila poplatníkům povinnost takový příjem zdanit s tím, že za stanovených podmínek současně mohou o hodnotu tohoto příjmu základ daně snížit.

Při aplikaci těchto ustanovení vznikaly výkladové problémy, které se snažila vyjasnit Komora daňových poradců ČR při jednání s Ministerstvem financí, a to v rámci tzv. koordinačního výboru.

Prvním důležitým závěrem koordinačního výboru bylo, že v případě, že společník poskytne společnosti bezúročnou zápůjčku, vůbec nedochází ke vzniku příjmů, tj. není třeba provádět korekce základu daně. Pokud by bezúročnou zápůjčku poskytla společnosti třetí osoba a tato zápůjčka byla použita na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny, společnost sice základ daně zvýší o hodnotu bezúplatného příjmu (bezúplatným příjmem by v případě zápůjčky bylo nutno chápat obvyklý „neuplatněný“ úrok), nicméně současně by mohla o stejnou částku základ daně snížit. Pro tyto účely je třeba nepeněžní příjem ocenit, ve většině případů znaleckým posudkem. Současně bylo odsouhlaseno, že věřitel v případě poskytnutí bezúročné zápůjčky není povinen opravovat svůj základ daně o výši obvyklého úroku.

V rámci koordinačního výboru bylo dále konstatováno, že neúplatný příjem nevzniká v případě zajištění závazku převodem práva s následnou výpůjčkou, jakož i v případech výpůjčky strojů, zařízení, šablon a forem pro zajištění smluvních dodávek. Zde je však nezbytné individuální posouzení jednotlivých případů. Jedná-li se například o bezplatnou výpůjčku stroje, kde je bezplatný pronájem zakalkulován do ceny výrobků, jde o součást smluvních podmínek úplatné operace (dodávek zboží), která je i při zoohlednění předmětné výpůčjky pro obě strany ekonomicky výhodná, a proto nedochází k vzniku bezúplatného příjmu z hlediska daně z příjmů.

Koordinační výbor k výše uvedeným otázkám byl uzavřen až 4. března 2016, tj. téměř po roce jednání, nicméně pro poplatníky přináší důležité závěry, které se týkají běžných podnikatelských operací.

Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: martina.pejclova@bnt.euMartina Pejclováaccountant, bnt attorneys-at-law s.r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři