Menu

Články

Kdy je možné a výhodné tvořit zákonné opravné položky k pohledávkám?

ČlánkyFinanční právoMartina Langová25.09.2017
Martina Langová25.09.2017

Zákon o rezervách umožňuje tvořit více druhů zákonných opravných položek. Pro většinu obchodních společností jsou však nejdůležitější opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994 a opravné položky k „malým“ pohledávkám do 30 tisíc Kč. Právě o těchto opravných položkách a změnách v jejich úpravě pojednává tento příspěvek

Zákonné opravné položky řeší speciální zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „ZoR“. Zákon o rezervách umožňuje tvořit kromě zákonných rezerv také šest druhů zákonných opravných položek (dále jen „OP“):

  • Bankovní OP – opravné položky k pohledávkám z úvěrů
  • OP kampeliček a jiných finančních institucí ke spotřebitelským úvěrům
  • OP k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (podle § 8 ZoR)
  • OP k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994 (podle § 8a ZoR)
  • Ručitelské OP – k pohledávkám z titulu ručení za clo (podle § 8b ZoR)
  • OP k „malým“ pohledávkám do 30 tis. (podle § 8c ZoR)

Pro většinu společností jsou však nejdůležitější následující tři druhy opravných položek.

OP k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení – § 8 ZoR

Opravné položky lze tvořit k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení a do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona. Insolvenční zákonné OP se tvoří pouze v tom zdaňovacím období, v němž byly u insolvenčního soudu přihlášeny. Opravné položky se zruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení.

OP k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 – § 8a ZoR

U těchto OP došlo v posledních letech ke změnám – zjednodušením. První velkou změnou bylo od 1. 1. 2014 snížení počtu časových pásem ze šesti na dvě. A to jak u nepromlčených pohledávek podle § 8a odst. 1 (bez limitu), tak u pohledávek podle § 8a odst. 2 nabytých postoupením, jejichž hodnota v okamžiku vzniku byla vyšší než 200 tisíc.

Opravné položky se od roku 2014 tvoří již v případě, že od splatnosti pohledávky uplyne více než 18 měsíců (tvoří se OP do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky), resp. 36 měsíců – tvoří se OP do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.

Druhou významnou změnou platnou od 1. 1. 2015 je zkrácení doby, která uplyne od splatnosti pohledávky, kdy je možná tvorba OP ve výši 100 %, a to na 30 měsíců.

Pro výši tvořených „časových“ opravných položek podle § 8a je rozhodující okamžik vzniku pohledávky.

OP k „malým“ pohledávkám do 30 tis.  § 8c ZoR

U pohledávek, jejichž rozvahová hodnota nepřesáhne 30 000 Kč, umožňuje zákon o rezervách tvořit OP dříve než za 18 měsíců a v 100% výši. Musí být však splněny následující podmínky:

  • nejedná se o pohledávku odepsanou, nebo za členy obchodní korporace za upsaný vlastní kapitál, či mezi spojenými osobami;
  • rozvahová hodnota pohledávky v okamžiku jejího vzniku nepřesáhne 30 tis.;
  • od konce doby splatnosti uplynulo více než 12 měsíců;
  • celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž uplatňuje postup podle tohoto ustanovení, nepřesáhne za období, za které se podává daňové přiznání, částku 30 tis. Kč.

Závěrem ještě doplňujeme, že u závazkových vztahů vzniklých po 1. 1. 2014 je dle nového občanského zákoníku promlčecí lhůta tři roky. Před rokem 2014 platila promlčecí lhůta čtyřletá.


Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: martina.langova@bnt.eu

Martina LangováAccountant, bnt attorneys-at-law s.r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři