Máte příjmy ze samostatné činnosti? Limity pro výdajové paušály se opět zvyšují!

S účinností od 1. dubna 2019 došlo ke změně pravidel pro uplatnění tzv. výdajových paušálů. Již za letošní zdaňovací období si tak mohou fyzické osoby mající příjmy ze samostatné činnosti snížit základ daně o výdaje až ve výši 1,6 milionu korun, a to podle druhu vykonávané činnosti.

JUDr. Bc. Klára Rücklová (Švandelíková)advokátka, členka redakční rady webu Právní prostor.cz

Oproti loňskému roku se mezní příjem pro uplatnění výdajových paušálů zdvojnásobil, a to z 1 milionu na 2 miliony korun. Nezměněná zůstává velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40 % až 80 %.

Nezanedbatelnou výhodu přináší výdajové paušály zejména poplatníkům, kteří mají skutečné výdaje na svou samostatnou činnost nižší. Na daních tak mohou výrazně ušetřit.

Výhodou paušálů je také odpadnutí nutné administrativy spojené s dokladovou evidencí „výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu“, o které se jinak snižuje základ daně z příjmů fyzických osob. Povinnosti evidovat příjmy však poplatník daně z příjmu fyzických osob zbaven není, evidovat musí také pohledávky vzniklé v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

Má-li poplatník příjmy z různých samostatných činností, pro které platí jiný výdajový paušál, je třeba vést příjmy odděleně a následně to uvést v daňovém přiznání. Současně není možné u jedné kategorie příjmů využít výdajový paušál a u jiné skutečné výdaje. Způsob uplatnění výdajů nelze ani zpětně měnit.

Jako nevýhodu lze vnímat skutečnost, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti, a nelze si tak dále snižovat základ daně např. prostřednictvím odpisů majetku. Osobám samostatně výdělečně činným však zůstává možnost uplatnit si slevy na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na dítě/děti.

Změnu přinesl zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony; mezi nimi i ustanovení § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.


Doplněk právního informačního systému CODEXIS® MONITOR – DANĚ obsahuje veškeré informace a podklady, které pro svou práci potřebují daňoví poradci, odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky a další pracovníci, kteří se v rámci své pracovní náplně zabývají daňovou problematikou. MONITOR – DANĚ téma zpracovává přehledně a v souvislostech. Porozumění dané problematice napomáhá také přehled nejčastějších otázek a odpovědí souvisejících s tématem daní či lexikon daňových pojmů.

Doplněk pokrývá základní aspekty problematiky daní, ať již jde o daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí, daň silniční či daně spotřební, ale také např. o daňové řízení a další témata.

Staňte se uživateli softwaru MONITOR – DANĚ a zjednodušte si svou práci jednou provždy!

Více informací naleznete zde: www.codexis.cz

 

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři