Menu

Články

Sdělení Finanční správy k prohlášení poplatníka daně ze závislé činnosti

ČlánkyFinanční právoBc. Karel Čechovský08.01.2018
Bc. Karel Čechovský08.01.2018

Dle sdělení Finanční správy budou počínaje zdaňovacím obdobím 2018 moci zaměstnanci předkládat zaměstnavateli prohlášení poplatníka daně ze závislé činnosti nejen v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě.

Finanční správa zveřejnila informaci pro zaměstnavatele jakožto plátce daně z příjmů fyzických osob ("zaměstnanců") ze závislé činnosti týkající se možnosti od zdaňovacího období 2018 předkládat a činit prohlášení poplatníka daně ze závislé činnosti (dále jen "prohlášení k dani") zaměstnancem nejen v listinné podobě, ale taktéž v elektronické, včetně sdělení o akceptaci předložených povinných dokladů učiněných zaměstnancem u zaměstnavatele ze strany finanční správy. Prohlášení poplatníka daně, tedy zaměstnance, obsahuje žádost o uplatnění slev (na poplatníka, manžela, studující, ale např. i slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení či slevu na evidenci tržeb EET), daňová zvýhodnění (na děti), potvrzení tvrzených informací, a uplatnění nezdanitelných částek (úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru, pojistné na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění, členské odborové příspěvky, “dary“) aj., případně žádost o zpracování ročního zúčtování záloh na dani z příjmů.

Finanční správa uvedla, že v případě elektronické formy je nutná stran zaměstnavatele jednoznačná identifikace zaměstnance např. pomocí elektronického podpisu nebo implementace a použití prostřednictvím interního informačního systému. Nově od roku 2018 však zcela závisí na zaměstnavateli, zdali umožní krom listinné podoby i formu elektronickou či jejich kombinaci. Doporučuje se implementace podmínek podávání elektronického formuláře vnitřní směrnicí, tzn. podmínek, za kterých je možné učinit podání a zajistit, aby byla zajištěna úplnost a správnost uvedených údajů dle právních předpisů a současně splněno uchování povinných údajů po nezbytnou dobu archivace.

Již je také zveřejněno prohlášení k dani v .xml struktuře pro účely mzdového zpracování a aplikace v softwarovém vybavení zaměstnavatele a je připravena i Žádost o roční zúčtování záloh, uplatnění nezdanitelných částek základu daně, daňového zvýhodnění a dalších slev nevykázaných již v prohlášení k dani. Tiskopis “Prohlášení k dani“ bude k dispozici již v prosinci 2017, žádost až v průběhu roku 2018, jelikož tuto žádost lze podat až na základě splnění daňových a jiných povinností, tj. zaplacených záloh na daň, odvodů, splnění prokázaných příslušných podmínek pro daňová zvýhodnění a nezdanitelných částek, a to tedy za uplynulé zdaňovací období, tj. nejdříve v roce 2019. V elektronické podobě lze nově vystavit i potvrzení zaměstnavatele o příjmech, zaplacených odvodech a uplatněných slevách a zvýhodněních pro účely podání přiznání k dani z příjmů samotným zaměstnancem.


Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: karel.cechovsky@bnt.eu

Bc. Karel Čechovskýúčetní, bnt attorneys-at-law s.r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři