Sdělení Finanční správy k prohlášení poplatníka daně ze závislé činnosti Zdroj: Fotolia

Sdělení Finanční správy k prohlášení poplatníka daně ze závislé činnosti

Dle sdělení Finanční správy budou počínaje zdaňovacím obdobím 2018 moci zaměstnanci předkládat zaměstnavateli prohlášení poplatníka daně ze závislé činnosti nejen v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě.

Bc. Karel Čechovský

Bc. Karel Čechovský

účetní, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Bc. Karel Čechovský

účetní, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Finanční správa zveřejnila informaci pro zaměstnavatele jakožto plátce daně z příjmů fyzických osob ("zaměstnanců") ze závislé činnosti týkající se možnosti od zdaňovacího období 2018 předkládat a činit prohlášení poplatníka daně ze závislé činnosti (dále jen "prohlášení k dani") zaměstnancem nejen v listinné podobě, ale taktéž v elektronické, včetně sdělení o akceptaci předložených povinných dokladů učiněných zaměstnancem u zaměstnavatele ze strany finanční správy. Prohlášení poplatníka daně, tedy zaměstnance, obsahuje žádost o uplatnění slev (na poplatníka, manžela, studující, ale např. i slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení či slevu na evidenci tržeb EET), daňová zvýhodnění (na děti), potvrzení tvrzených informací, a uplatnění nezdanitelných částek (úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru, pojistné na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění, členské odborové příspěvky, “dary“) aj., případně žádost o zpracování ročního zúčtování záloh na dani z příjmů.

Finanční správa uvedla, že v případě elektronické formy je nutná stran zaměstnavatele jednoznačná identifikace zaměstnance např. pomocí elektronického podpisu nebo implementace a použití prostřednictvím interního informačního systému. Nově od roku 2018 však zcela závisí na zaměstnavateli, zdali umožní krom listinné podoby i formu elektronickou či jejich kombinaci. Doporučuje se implementace podmínek podávání elektronického formuláře vnitřní směrnicí, tzn. podmínek, za kterých je možné učinit podání a zajistit, aby byla zajištěna úplnost a správnost uvedených údajů dle právních předpisů a současně splněno uchování povinných údajů po nezbytnou dobu archivace.

Již je také zveřejněno prohlášení k dani v .xml struktuře pro účely mzdového zpracování a aplikace v softwarovém vybavení zaměstnavatele a je připravena i Žádost o roční zúčtování záloh, uplatnění nezdanitelných částek základu daně, daňového zvýhodnění a dalších slev nevykázaných již v prohlášení k dani. Tiskopis “Prohlášení k dani“ bude k dispozici již v prosinci 2017, žádost až v průběhu roku 2018, jelikož tuto žádost lze podat až na základě splnění daňových a jiných povinností, tj. zaplacených záloh na daň, odvodů, splnění prokázaných příslušných podmínek pro daňová zvýhodnění a nezdanitelných částek, a to tedy za uplynulé zdaňovací období, tj. nejdříve v roce 2019. V elektronické podobě lze nově vystavit i potvrzení zaměstnavatele o příjmech, zaplacených odvodech a uplatněných slevách a zvýhodněních pro účely podání přiznání k dani z příjmů samotným zaměstnancem.


Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: karel.cechovsky@bnt.eu

daně daňové právo finanční správa daň z příjmů

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články