Vítaná změna v povinnosti podávat dodatečné přiznání k DPH v režimu reverse charge

Zajímají vás podrobnosti k doplnění § 104 zákona o DPH, které přinesl daňový balíček 2019? Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 80/2019 Sb., tzv. Daňový balíček 2019, kterým se mění vybrané zákony v oblasti daní, některé již s účinností od 1. 4. 2019. Jednou z těchto změn je i úprava § 104 zákona o DPH.

JH
Accountant, bnt attorneys-at-law s. r. o.
Foto: Fotolia

Doposud platilo, že pokud plátce daně přijal zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň a zároveň také nárok na odpočet této daně, např. v lednu 2019, musel toto plnění vykázat v lednovém přiznání k DPH a v kontrolním hlášení. V případě pozdního obdržení dokladů mu vznikla povinnost podat dodatečné přiznání k DPH a následné kontrolní hlášení.

Od 1. 4. 2019, kdy vstoupila v platnost novela zákona, je možné tyto doklady vykázat v pozdějším přiznání k DPH i kontrolním hlášení a plátce daně nemusí podávat dodatečné přiznání k DPH ani následné kontrolní hlášení.

Tato změna však neznamená, že se plátce daně nemůže dostat do prodlení s plněním svých povinností, neboť ustanovení o povinnosti přiznat daň tímto zůstávají nedotčena. Daňově neutrální tak bude tento postup pouze u těch plátců, kteří z přijatého zdanitelného plnění v rámci přenesené daňové povinnosti mohou uplatnit nárok na odpočet v plné výši.

Zdroj: BNT journal

Hodnocení článku
75%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články