Víte, kdy lze naposledy uplatnit daňové zvýhodnění při ukončení studia vašeho dítěte?

Pojďme se společně zaměřit na česká specifika daňového zvýhodnění na dítě při ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání na střední škole versus při ukončení studia na vysoké škole.

Martina LangováAccountant, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Nárok na uplatnění daňového zvýhodnění upravuje § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Nárok má poplatník (zpravidla rodič) na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti, do 26 let věku dítěte, pokud studuje (soustavně se připravuje na budoucí povolání), nebo naposledy v měsíci, kdy dítě dovrší 18 let a dále se již nepřipravuje studiem na budoucí povolání.

Ukončení studia na střední škole

Ukončením studia na střední škole, pokud je dítě zletilé a nedovršilo 26 let věku, mohou nastat následující situace, které mají vliv na uplatnění daňového zvýhodnění:

1) dítě úspěšně ukončí studium a nepokračuje v dalším studiu na vysoké škole
  • je považováno za studenta do konce vyučování v daném školním roce (do konce června)
  • a dále do konce školních prázdnin (červenec a srpen), ale pouze za předpokladu, že po celý daný kalendářní měsíc nevykonávalo výdělečnou činnost nebo nemělo nárok na podporu v nezaměstnanosti;
2) dítě nesloží závěrečnou nebo maturitní zkoušku v řádném termínu (květen, červen)
  • je možné uplatnit daňové zvýhodnění za stejných podmínek jako u úspěšného ukončení studia;
3) dítě úspěšně ukončí studium a pokračuje ve stejném kalendářním roce v dalším studiu na vysoké škole
  • považuje se celé období od skončení studia na střední škole až po zahájení studia na vysoké škole za dobu soustavné přípravy na budoucí povolání – je možné uplatnit daňové zvýhodnění bez ohledu na to, zda v tomto období vykonává výdělečnou činnost či má nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Odlišnou situací je přerušení, zanechání či vyloučení ze studia. V takovém případě soustavná příprava dítěte na budoucí povolání končí ke dni, kdy podle oficiálního vyjádření školy došlo k přerušení studia nebo k němuž dítě přestalo být jejím žákem.

Ukončení studia na vysoké škole

Pokud dítě studium na vysoké škole řádně ukončí, lze daňové zvýhodnění uplatnit ještě v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž dítě vysokoškolské studium ukončilo. A to za předpokladu, že po celý kalendářní měsíc nevykonávalo výdělečnou činnost a ani nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Při ukončení studia na vysoké škole, na které bezprostředně navazuje další studium na téže nebo jiné vysoké škole, se za soustavnou přípravu na budoucí povolání - náleží tedy daňový zvýhodnění - považuje i mezidobí mezi koncem jednoho a začátkem druhého studia, maximálně však období 3 měsíců následujících po skončení prvního.

V době přerušení vysokoškolského studia se nejedná o přípravu na budoucí povolání a nelze tedy uplatňovat daňové zvýhodnění. Výjimkou je pouze přerušení studia po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené.

Zdroj: BNT journal

Hodnocení článku
47%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři