Dostupné způsoby zaměstnání cizince, který není občanem státu EU, snadněji a rychleji

Získání oprávnění k práci a pobytu v ČR není pro občany třetích zemí vždy procházka růžovou zahradou. Proto jsou realizovány různé vládní programy a projekty, které mají za cíl zefektivnit migrační proces zahraničních pracovníků.

Mgr. Ondřej Tejnskýassociate, bnt attorneys-at-law s. r. o.

Pokud chce tuzemský zaměstnavatel zaměstnat cizince, který nemá volný přístup na český trh práce, musí budoucí zaměstnanec získat platnou zaměstnaneckou kartu, modrou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu.

Získání potřebného oprávnění není pro cizince ani jeho budoucího zaměstnavatele vždy jednoduché. Často totiž naráží na různé bariéry, ať už se jedná o dobu povolovacího řízení či nově i kvóty pro příjem žádostí prostřednictvím zastupitelských úřadů. Toho si je samozřejmě dobře vědoma i sama ČR, která v rámci snahy o zjednodušení migračního procesu zaměstnanců a členů statutárních orgánů realizuje prostřednictvím svých ústředních orgánů státní správy různé podpůrné programy a projekty.

Jedním z nich je projekt „Fast Track“. Jeho podstatou je dosažení časových úspor v migračním procesu zahraničních pracovníků v rámci jejich vnitropodnikových převodů do ČR, a to mj. zkrácením doby pro vydání rozhodnutí o udělení či neudělení víza k pobytu na nejvýše 30 dnů od podání žádosti.

Dalším je projekt „Welcome Package pro investory“, jehož cílem je snaha zvýšit počet nově založených společností vyvíjejících v místě a čase unikátní, jedinečné a inovativní produkty a služby (tzv. start-upy). Projekt je zaměřen na zefektivnění migračního procesu klíčových pracovníků pro tyto start-upy.

Mezi dalšími lze jmenovat i vládní programy „Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“, „Kvalifikovaný zaměstnanec“ a „Klíčový a vědecký personál“. Tyto programy svým účastníkům mj. zaručují možnost podat na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí žádost o vydání příslušného pracovního a pobytového oprávnění bez ohledu na kvóty pro příjem těchto žádostí. Další výhody se pak liší v závislosti na konkrétním programu.

Zdroj: bnt journal

Hodnocení článku
60%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři