Menu

Články

DPH při dodání zboží do EU

ČlánkyMezinárodní a evropské právoFinanční právoIng. Monika Baliharová14.07.2016
Ing. Monika Baliharová14.07.2016

Podle generálního advokáta Soudního dvora EU nesmí být platné DIČ odběratele zboží z jiného členského státu EU považováno za nutnou podmínku osvobození dodání zboží do jiného členského státu EU. Přestože stanovisko Generálního advokáta není pro Soudní dvůr EU závazné, je významným podkladem, který rozhodování soudu ovlivňuje. Nyní je tedy třeba vyčkat, zda uvedený výklad do své rozhodovací praxe převezme Soudní dvůr EU.

Podle Směrnice Rady 2006/112/ES je prodej zboží mezi obchodními společnostmi do jiného členského státu EU osvobozen od DPH. Všeobecně přijímanou podmínkou takového osvobození je, že kupující musí prodávajícímu poskytnout platné DIČ přidělené pro účely DPH, které si prodávající může ověřit v databázi VIES. Současně si musí prodávající zajistit důkaz prokazující, že zboží opustilo území členského státu v režimu odeslání a bylo dopraveno do jiného členského státu (přepravní/nákladní list).

Generální advokát zpochybnil požadavek na platné DIČ kupujícího v německém případě Josef Plöckl proti finančnímu soudu v Mnichově. V daném případě německý prodávající prodal automobil španělské společnosti a osvobození tohoto prodeje od německé DPH prokazoval důkazem o uskutečněné přepravě zboží do Španělska (nákladní list) a fakturou vystavenou na španělského zákazníka. Španělský kupující však neposkytl prodávajícímu platné DIČ přidělené pro účely DPH. Německý finanční úřad osvobození od DPH neuznal a prodávajícímu německou DPH na výstupu doměřil.

Generálnímu advokátovi byla k vyjasnění postoupena otázka, zda finanční úřad v daném případě mohl zpochybnit osvobození dodání zboží do jiného členského státu EU od DPH.

Generální advokát ve svém stanovisku ze dne 6. dubna 2016 uvedl, že právo na osvobození od DPH nemůže být prodávajícímu odepřeno pouze na základě skutečnosti, že kupující neposkytl platné DIČ, v situaci, kdy neexistuje žádný důkaz, který by nasvědčoval tomu, že se jedná o podvodné jednání, a zároveň byly splněny ostatní podmínky pro osvobození od DPH, tzn. že existují důkazy prokazující přepravení zboží do jiného členského státu.

Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: monika.baliharova@bnt.eu

Ing. Monika Baliharováúčetní, bnt attorneys-at-law s.r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři