Evropský grantový příspěvek na ochranné známky (téměř) pro každého

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) představil letos Grantový fond pro malé a střední podniky, ze kterého je možné čerpat příspěvek na náklady přihlášky ochranné známky či průmyslového vzoru.

právní asistentka, PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.
partner, PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o
Evropský grantový příspěvek na ochranné známky
Foto: Fotolia

Obecně

Prostřednictvím Grantového fondu pro malé a střední podniky mohou tyto dosáhnout na grantový příspěvek na náklady související s podáním přihlášky ochranné známky (popř. průmyslového vzoru) až ve výši 1.500 EUR. 

Nejbližší období pro podání žádostí začíná již 1. května 2021.

Grantový příspěvek lze využít:

  • na podání přihlášky národní nebo evropské ochranné známky či průmyslového vzoru a s tím spojený administrativní poplatek,
  • na tzv. služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (jako jsou např. rešerše před podáním přihlášky ochranné známky).

Žadatelům může být takto v rámci Fondu poskytnut příspěvek až v horní výši 1.500 EUR.

Poplatek za výše uvedené služby není ze strany EUIPO hrazen v plné výši. Na podání přihlášky národní nebo evropské ochranné známky či průmyslového vzoru lze získat 50 % ze základního správního poplatku. Pokud se žadatel rozhodne využít služby předběžné diagnózy, z Fondu bude nahrazena částka ve výši až 75 % z částky za rešerši u Úřadu průmyslového vlastnictví nebo EUIPO.

Kdo je oprávněným žadatelem?

Oprávněným žadatelem je malý nebo střední podnik ve smyslu platných pravidel a Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků Evropské komise.

Součástí podání žádosti o grantový příspěvek je taktéž předepsaná dokumentace. Pokud si nebudete jisti, jestli je Vaše žádost o příspěvek kompletní, doporučujeme vyplnění Kontrolního seznamu pro žadatele dostupného na webových stránkách grantového programu (v dolní části stránky).

Proces podání žádosti a přiznání grantového příspěvku

O grantový příspěvek může být zažádáno v nejbližším období od 1. května 2021 prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře dostupného zde: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/grants-sme-fund#timeline.

Šance na zisk příspěvku z Fondu je u oprávněného žadatele velmi vysoká. Příspěvek získá každý, kdo splní podmínky do okamžiku vyčerpání přidělených peněz.

Šance na získání grantového příspěvku bude podpořena, pokud bude žádost podána vždy na začátku některého z následujících období:

  • května – 31. května 2021
  • července – 31. července 2021
  • září–30. září 2021

Žádosti podané mimo stanovená období nebudou brány v potaz.

O rozhodnutí o přidělení příspěvku bude EUIPO rozhodovat vždy v měsíci, kdy se žádosti nepřijímají.  Brzy začne další období pro podávání žádostí o příspěvek. Pokud se chystáte o příspěvek zažádat, doporučujeme žádost odeslat co nejdříve po začátku období, aby byla maximalizována šance na jeho získání.

O grantový příspěvek v rámci Fondu lze zažádat pouze jednou. Pokud se rozhodnete pro podání žádosti v rámci Fondu, předpokládá se následující postup:

  • podání žádosti o grantový příspěvek;
  • podání přihlášky národní nebo evropské ochranné známky či průmyslového vzoru nebo využití služeb předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví;
  • zaplacení poplatků spojených s výše uvedenými úkony;
  • podání žádosti o proplacení (části) těchto poplatků skrze elektronický formulář;
  • výplata grantového příspěvku na účet ve lhůtě jednoho měsíce.

Závěr

Evropská unie prostřednictvím EUIPO a jeho Fondu usiluje o větší provázanost národních a evropských úřadů průmyslového vlastnictví. Zřízením Fondu a možnosti poskytnutí příspěvku dojde k posílení ochrany jednotlivých subjektů pohybujících se na poli duševního vlastnictví nejenom ve vnitrostátním, ale i v evropském měřítku.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu