Menu

Články

Světový exekuční kodex

ČlánkyMezinárodní a evropské právoFrançoise Andrieux08.02.2017
Françoise Andrieux08.02.2017

Neefektivní systém exekucí závažným způsobem narušuje investiční prostředí, hospodářský růst, stabilitu a rozvoj společnosti. Mezinárodní unie soudních exekutorů (Union Internationale des Huissiers de Justice, UIHJ) pracovala na sestavení souboru norem a standardů, které by všem státům poskytly jednoduchá a efektivní pravidla, díky nimž by všechny právní systémy mohly používat společnou řeč.

Tyto zásady umožňují definovat určité ideální exekuční postupy: modelový zákon vymezuje novou rovnováhu mezi právy věřitele a ochranou základních práv dlužníka, celosvětový kodex (The Global Code of Enforcement) pak anticipuje využívání nových technologií pro modernizaci exekučních metod a reaguje na nové ekonomické faktory.

Kromě toho občanskoprávní exekuční řízení obsahuje kulturní, sociální a ekonomické aspekty, z nichž vyplývá nutnost respektovat specifické národní zvláštnosti. Chování dlužníků a rozsah osobního majetku nejsou ve všech zemích vždy totožné (v některých zemích je častou a důležitou položkou majetku osobní automobil, v jiných je to bankovní účet, zatímco v dalších pozemky).

I definice věci se v jednotlivých státech liší (movité nebo nemovité věci, hmotný nebo nehmotný majetek neznamenají vždy přesně totéž, některé z nich mohou být registrované, jiné nikoli).

Právo na účinnou exekuci vymahatelných titulů představuje faktor rozvoje sociálně odpovědné ekonomiky ve světě. Jedna ze zásad řádné správy spočívá ve stanovování a vymáhání pravidel, která chrání majetková práva: věřitel může mít jistotu a měl by být přesně informován o vymahatelných titulech a podmínkách vymahatelnosti.

Absolutní nutnost nalezení řešení v této době hospodářské krize dodává zvláštní naléhavost procesu úvah o celosvětových exekučních standardech. Právo na účinnou exekuci vymahatelných titulů představuje v praxi klíčový nástroj hospodářského rozvoje.

Všechny mezinárodní organizace, které se zabývají strategiemi udržitelného rozvoje, zdůrazňují nutnost udělovat exekuční práva jak soukromým osobám, tak společnostem. Má-li být zachován právní stát tak, aby všechny osoby mohly mít před zákonem důvěru v soudní systém, musí být exekuční proces účinný a spravedlivý.

Jestliže je účinné exekuční právo nesporným přínosem k hospodářskému růstu, krize ukazuje, že chudoba narůstá a exekuční vymáhání se stává stále náročnějším úkolem.

Z uvedeného důvodu a také proto, že občané požadují hospodářský rozvoj zohledňující sociální aspekty, by se nemělo zapomínat, že právo na exekuční vymáhání musí respektovat základní lidská práva dlužníka (právo na rodinný život, právo na bydlení, právo na obhajobu atd.).

Tyto základní aspekty musí být zaručeny prostřednictvím intervence soudního exekutora nebo vymáhajícího subjektu, který je kompetentní, pečlivý a nestranný. Celosvětové standardy exekuční činnosti proto musí umožňovat účinná exekuční řízení a rovněž zaručovat kvalitu exekutorů a ochranu práv věřitele.

V neposlední řadě celosvětový kodex zavádí moderní koncepty, jako jsou „smírné“ vymáhání, „participativní“ vymáhání a „měkké“ vymáhání, tedy účast dlužníka na exekučních postupech: prioritu by mělo mít dosažení dohody mezi stranami za účelem koordinace exekučních lhůt.

Článek byl publikován v Komorních listech č. 4/2016

Françoise AndrieuxMezinárodní unie soudních exekutorů (UIHJ)
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři