Volební právo Němců a Čechů žijících v zahraničí na podzim 2021

Právo volit ve volbách do Spolkového sněmu v Německu 26. září 2021 a o necelé dva týdny později do Poslanecké sněmovny v České republice 5. a 6. října 2021 mají i občané, kteří nežijí v Německu nebo v České republice.

Senior Associate, bnt attorneys-at-law s.r.o.
Volby, karanténa
Foto: Fotolia

Právo volit ve volbách do Spolkového sněmu v Německu 26. září 2021 a o necelé dva týdny později do Poslanecké sněmovny v České republice 5. a 6. října 2021 mají i občané, kteří nežijí v Německu nebo v České republice. Volební právo Čechů žijících v zahraničí není nijak omezeno, pro Němce je omezeno až pokud v cizině žijí déle než 25 let. Toto omezení v zásadě připustil Evropský soud pro lidská práva (v rozsudku ze 7. května 2013, Shindler v. THE UNITED KINGDOM, AZ 19840/09). Avšak omezení vztahující se na Angličany žijící v zahraničí déle než 15 let má být brzy zrušeno, úspěchu se tak dočká téměř 100letý Brit, Harry Shindler, který žije v Itálii již téměř 40 let a v minulosti se svou žalobou ve Štrasburku neuspěl.

Při výkonu volebního práva Němců a Čechů žijících v zahraničí je však třeba dbát některých pravidel, zvláště dodržet podstatné lhůty.

Volby do Spolkového sněmu v Německu 26. září 2021

Většina z až čtyř milionů Němců (přesné číslo není k dispozici) žijících v zahraničí může volit ve volbách do Spolkového sněmu. Před čtyřmi lety z nich volebního práva využilo pouze ca. 115000, tzn. asi 3 %. Němci žijící v zahraničí, kteří nikdy nežili v Německu, volební právo nemají a nemají ho ani ti, kteří v posledních 25 letech žili v Německu po dosažení 14-ti let věku méně než tři měsíce, ledaže by prokázali, že se z jiných důvodů osobně a bezprostředně obeznámili s politickými poměry ve Spolkové republice Německo a tyto poměry na ně mají dopad (§ 12 odst. 2 Spolkového volebního zákona). U volebního úřadu v místě svého posledního bydliště to musejí doložit písemným vysvětlením.

Některým Němcům žijícím v zahraničí déle než 25 let tak i v letošních volbách do Spolkového sněmu hrozí ztráta volebního práva. Na tom se od roku 2013 nic nezměnilo - viz náš článek o posledních volbách do Spolkového sněmu v září 2017.

Pro všechny Němce žijící v zahraničí platí, že nejpozději 21 dnů před termínem voleb, tzn. nejpozději do 5. září 2021, musejí opět podat písemnou žádost o zápis do volebního rejstříku. Nestačí tedy pouze, že byl zápis již učiněn v roce 2017. Žádost musí být podána v místě posledního bydliště prostřednictvím formuláře dostupného na webové stránce Spolkové volební komise (zde: Deutsche im Ausland - Der Bundeswahlleiter), formulář musí být vyplněn, podepsán a jeho originál zaslán volebnímu úřadu v místě posledního bydliště, nelze jej zasílat naskenovaný, e-mailem apod. Tento úřad voliči potom zašle volební lístky. Volby samotné probíhají pouze korespondenčně, ne na velvyslanectví. Němec žijící v zahraničí volí ve svém volebním okrsku, pro Němce žijící v zahraničí není stanoven zvláštní volební okrsek.

Volby do Poslanecké sněmovny v České republice 5. a 6. října 2021

Čeští občané trvale žijící v cizině, jejichž počet není znám, jedná se však o několik set tisíc osob, se také mohou účastnit parlamentních voleb, a to bez omezení (§ 1 odst. 7 Zákona o volbách do Parlamentu České republiky). Mají dvě možnosti:

Češi žijící v zahraničí mají možnost se nechat zapsat u příslušného zahraničního zastoupení (velvyslanectví nebo konzulátu České republiky) na volební seznam. Musí tak učinit nejpozději do 29. srpna 2021, tzn. 40 dnů před volbami. V tomto případě může volič volit na velvyslanectví nebo tam s předstihem požádat o volební průkaz, se kterým může volit i na jiných zahraničních zastoupeních nebo ve volebních místnostech v České republice. V každém případě však bude v České republice v místě, kde má trvalé bydliště vyškrtnut ze seznamu voličů. Aby do něj byl opět zapsán, musí podat novou žádost. U voleb v roce 2021 volí kandidáty v Ústeckém kraji, neboť se jedná o volební okrsek určený losem, ke kterému byli Češi žijící v zahraničí přiřazeni. Pro Čechy žijící v zahraničí není stanoven zvláštní volební okresek, jak je tomu v jiných zemích EU (např. v Itálii).

Druhou možností je, že volič podá žádost o tzv. voličský průkaz u českého zahraničního zastoupení nebo v místě svého trvalého bydliště, se kterým potom může volit na kterémkoliv českém zahraničním zastoupení nebo v kterékoliv volební místnosti v České republice, a to kandidáty, kteří kandidují v místě jeho trvalého bydliště. Žádost musí volič podat do 1. října 2021 na formuláři s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím své datové schránky nebo do 6. října 2021 do 16 h osobně u příslušného úřadu v místě trvalého bydliště.

Účast Němců a Čechů žijících v zahraničí na parlamentních volbách na podzim 2021 tedy není vyloučena, pouze u Němců žijících v cizině existují určitá omezení. Všichni však musejí dodržet stanovené lhůty a procedury.

Zdroj: bnt journalK Němcům v zahraničí:
Němci v zahraničí - Spolková volební komise (Bundeswahlleiter)
Spolkový volební zákon (Bundeswahlgesetz)

K Čechům v zahraničí:
Informace Ministerstva vnitra ČR
Zákon č. 247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

K Britům v zahraničí:
Rozsudek ze 7. května 2013, Shindler v. THE UNITED KINGDOM na:
https://hudoc.echr.coe.int/
https://www.theguardian.com/politics/2021/may/11/britons-living-abroad-for-more-than-15-years-to-be-given-right-to-vote?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2Juuc37L2A1aNVF-G9wZ9i_1OLNv9oHFOGjnUH70EzQtVBZIfXp3YsBs4#Echobox=1620769931Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články