7 rad týkajících se dědictví

Zamysleli jste se nad tím, co se stane s vaším majetkem, podnikáním, bankovními účty, sbírkou veteránů, kryptoměnovou peněženkou či profily na sociálních sítích po vaší smrti? Na základě dotazů našich klientů přinášíme odpovědi na některé z otázek, se kterými se v praxi setkáváme nejčastěji.

Advokát, bnt attorneys-at-law s.r.o.
Foto: Shutterstock

Aplikovatelné právo a příslušnost

První otázka je stanovit, jaké právo je aplikovatelné na pozůstalost: bez stanovení v závěti se řídi dědictví právem na místě obvyklého pobytu zůstavitele. Příslušnost je dána v tomto případě v tomto státu, a to pro celý majetek v EU kromě Irska a Dánska. Pro majetek např. ve Švýcarsku, Velké Británii nebo USA jsou příslušné soudy v těchto státech. V dalším se předpokládá, že aplikovatelné právo je české a příslušnost je dána u českých notářů.

Co je předmětem dědění?

Předmětem dědění je vše, co zemřelý vlastnil, a to nejen majetek, ale také dluhy (tzv. pozůstalost). V případě, že dědic dědictví přijme, odpovídá za dluhy v plné výši, tj. i převyšující hodnotu nabytého majetku. Pokud by se chtěl odpovědnosti za dluhy vyhnout nebo ji limitovat, musel by dědictví odmítnout jako celek, nebo uplatnit právo výhrady soupisu.

Doporučujeme proto zmapovat si veškeré jmění, které se stane pozůstalostí, zejména pak majetek, který nebude ze strany notáře zjistitelný, nebo o kterém neví ani Vaši pozůstalí. Můžete je o něm informovat předem, nebo prostřednictvím závěti.

Existují osoby, které v závěti nemohu opomenout?

Ano, jsou to tzv. nepominutelní dědicové, což jsou Vaši potomci (pokud nedědí, tak jejich potomci). Zároveň se rozlišuje mezi potomky zletilými a nezletilými; nezletilému dědici náleží alespoň ¾ jeho zákonného dědického podílu. Zletilému náleží alespoň ¼ jeho zákonného dědického podílu. Nepominutelní dědicové mají právo na peněžní částku rovnající se jejich povinnému podílu a pokud je v závěti opomenete, tak ostatní dědicové musí tuto částku doplatit.

Co se děje v případě existence společného jmění manželů?

V případě smrti jednoho z manželů provede notář v rámci dědického řízení vypořádání SJM. Nejprve rozdělí společný majetek v SJM na dvě poloviny, jednu polovinu získá manžel/ka a druhá polovina spadne do dědictví. Pozůstalý manžel/ka je pak rovněž jedním ze zákonných dědiců.

Co se stane po smrti s mým podnikáním?

Podíl v obchodní korporaci je také předmětem dědění. Mějte však na paměti, že společenská smlouva může vyloučit nebo omezit možnost dědění podílů jednotlivých společníků. Pokud je dědění podílu vyloučeno, dědic získá namísto podílu na společnosti podíl vypořádací, který se vyplácí v penězích. Akcie v akciové společnosti však z dědění vyloučit nelze. Na vašem rozhodnutí pak bude, zda chcete, aby dědicové získali podíl v obchodní korporaci, a s vašimi společníky dále podnikali, nebo zda obchodní korporace bude povinna vyplatit dědicům peněžní prostředky ve výši vypořádacího podílu.

Co je to digitální dědictví?

Digitálním dědictvím jsou peníze, data, kredity, jakož i informace a obsah, které se nacházejí v různých internetových aplikacích. Jedná se např. o e-mailové účty, peníze na účtech kryptoměn, Paypalu, google/applepay, sázkových kanceláří či platebních technologií, data na uložištích, přístupy k placeným médiím, přístupy k účetním aplikacím, domény, virtuální peníze atd. Je třeba zjistit, zda je tento majetek v EU, což řeší český notář (nabízí se další otázka, zda VOPy těchto společností, např. Paypal, mají přednost před českým právem), nebo se nachází majetek mimo EU, např. v USA, UK nebo VAE (v tom případě je třeba v těchto státech začínat dodatečná dědická řízení). Podaří se českému notáři nebo vašim dědicům zjistit takový majetek a získají k němu přístup? Jakým způsobem předáte přístupy k digitálnímu majetku svým dědicům?

Jak je potřeba se připravit?

Příprava závěti bývá často složitý administrativní proces a je proto dobré obrátit se na profesionály. Především je třeba dohlédnout na to, aby byly všechny dokumenty právně v pořádku a podle vašich představ.


Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články