internet

Elektronické podpisy: když dva říkají totéž, není to totéž – II.
Elektronický podpis

Elektronické podpisy: když dva říkají totéž, není to totéž – II.

Když se řekne „zaručený elektronický podpis“, snad každý si pod tím představí takový druh podpisu, na který se může spoléhat – že je pravý, neboli že skutečně patří tomu, komu patřit má. Leč chyba lávky: to, čemu česká právní úprava říká zaručený elektronický podpis, je jen nesprávné a matoucí označení pro takový podpis, který nemá za úkol zaručovat to, komu patří. A tak to také obecně nezaručuje.

7 rad týkajících se dědictví

7 rad týkajících se dědictví

Zamysleli jste se nad tím, co se stane s vaším majetkem, podnikáním, bankovními účty, sbírkou veteránů, kryptoměnovou peněženkou či profily na sociálních sítích po vaší smrti? Na základě dotazů našich klientů přinášíme odpovědi na některé z otázek, se kterými se v praxi setkáváme nejčastěji.

Elektronické podpisy: když dva říkají totéž, není to totéž – I.
Elektronický podpis

Elektronické podpisy: když dva říkají totéž, není to totéž – I.

Když technické obory, stejně jako běžná praxe, mluví o různých druzích elektronických podpisů, chápou je jako disjunktní pojmové kategorie. Například když říkají „kvalifikovaný elektronický podpis“, míní tím takový, který není současně ani uznávaným elektronickým podpisem, ani zaručeným elektronickým podpisem. Právní úprava ale pojímá jednotlivé druhy elektronických podpisů odlišně. Jako do sebe vnořené kategorie: kvalifikovaný elektronický podpis je pro právo současně i uznávaným elektronickým podpisem, a současně i zaručeným elektronickým podpisem. Důsledkem je nepříjemné terminologické zmatení. To má ale i další příčiny a další podoby.

Směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci

Směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci

V posledním roce jsme byli svědci asi největšího boomu umělé inteligence, který přinesl množství nástrojů a způsobů, jak umělou inteligenci (AI) zakomponovat do vlastního podnikání pro jeho zefektivnění, snížení nákladů, zkvalitnění výstupů apod. Spolu s rychlým průnikem AI do téměř všech oblastí podnikání se ale objevují nové otázky týkající se toho, kdo a za jakých podmínek je zodpovědný za případné škody způsobené těmito technologiemi.

Vítek Švejda
Aktuální trendy v alternativním financování

Aktuální trendy v alternativním financování

Financování podnikání prochází v posledních letech významnou transformací. S pokračujícím růstem průměrných úrokových sazeb podnikatelských úvěrů, nejistotou na finančních trzích i opatrností bank se stále více subjektů začíná poohlížet po alternativních způsobech získání prostředků. Na scéně tak můžeme čím dál častěji vidět různé formy alternativního financování jako je crowdfunding, minifondy, korporátní dluhopisy či trh s kryptoaktivy, které mají potenciál změnit dynamiku trhu a otevírají nové možnosti pro podnikatele i investory.

Ondřej Gocman