občanský zákoník

Změny v právech a povinnostech vlastníka jednotky, které přinesla novela občanského zákoníku

Změny v právech a povinnostech vlastníka jednotky, které přinesla novela občanského zákoníku

V létě roku 2020 došlo k novelizaci občanského zákoníku, jejíž předmětem byla především úprava institutu bytového spoluvlastnictví (§ 1158 - 1222 OZ). Významně se novelizační práce dotkly práv a povinností vlastníka jednotky, kterým se budeme věnovat v následujícím textu.

Filip Kaplan